Paieška

Popiežius ir Romos rabinas 2016 m. Popiežius ir Romos rabinas 2016 m. 

Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę trijų judaizmo švenčių proga

Popiežius Pranciškus parašė laišką Romos vyriausiajam rabinui Riccardo di Segni ir pasveikino žydų bendruomenę šiomis dienomis mininčią tris svarbias judaizmo religines šventes.

Jau prieš savaitę – rugsėjo 10 d. žydai šventė naujųjų metų – Rosh Hashana šventę. Nuo rugsėjo 18-osios saulėlydžio iki rugsėjo 19-osios saulėlydžio minima atgailos diena – Yom Kippur. Nuo rugsėjo 24-osios iki spalio 1-osios visą savaitę bus švenčiama Sukkot arba Palapinių šventė.

Didžiųjų judaizmo švenčių proga popiežius Pranciškus linki Romos žydų bendruomenei, „kad Dievas apdovanotų savo taikos malone ir visus įkvėptų nepavargstamai jos siekti. Viešpats testiprina mūsų bičiulystės ryšius ir nuolatinio dialogo troškimą visų labui“.

Naujųjų metų švente, hebrajiškai vadinama Rosh Hashana, žydai pradėjo 5779 metus nuo pasaulio sukūrimo. Švęsdami Palapinių šventę arba Sukkot žydai mini Dievo tautos kelionę į Pažadėtąją Žemę. Tuo tarpu trečioji ir pati svarbiausia šiomis dienomis švenčiama hebrajiška religinė šventė Yom Kippur  - susimąstymo, pasninko ir atgailos diena.

Kol Izraelio tauta garbino Dievą Jeruzalės šventykloje, Yom Kippur šventės dieną vyriausiasis kunigas įeidavo į Šventų Švenčiausiąją, tai yra į tą vietą, kurioje buvo saugoma Sandoros skrynia ir visos tautos vardu melsdavo atleidimo. Vėliau, po šventyklos sugriovimo ir žydų tautos ištrėmimo iš Izraelio, Yom Kippur šventė ir diasporos sąlygomis išliko labai svarbia religinio kalendoriaus švente. Visą parą, nuo saulėlydžio šventės išvakarėse iki saulėlydžio šventės dieną pamaldūs žydai pasninkauja, meldžia Dievo gailestingumo. (JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 18, 16:38