Paieška

Popiežius: melskimės už katalikų bendrystę Kinijoje

Trečiadienio bendrosios audiencijoje pabaigoje popiežius anonsavo savo žinią Kinijos katalikams, paskelbtą trečiadienio vidudienį, ir visų paprašė melstis už Bažnyčią toje šalyje.

„Broliai ir seserys, praeitą šeštadienį, rugsėjo 22, Pekine buvo pasirašyta Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinoji sutartis dėl vyskupų skyrimų Kinijoje. Sutartis yra ilgo ir atidžiai pasverto dialogo vaisius, kuriuo siekiama skatinti pozityvų Šventojo Sosto ir Kinijos valdžios bendradarbiavimą, siekiant katalikų bendruomenės Kinijoje gerovės ir visos  visuomenės darnos.

Šia dvasia nusprendžiau kreiptis į Kinijos katalikus ir į visuotinę Bažnyčią  broliško padrąsinimo žinia, kuri skelbiama šiandien. Linkiu, kad Kinijoje prasidėtų naujas laikotarpis, padedantis gydyti praeities žaizdas, atkurti ir išlaikyti visišką visų Kinijos katalikų bendrystę ir atnaujinti pasiryžimą skelbti Evangeliją.

Brangieji broliai ir seserys, mūsų laukia svarbi užduotis! Esame pašaukti karšta malda ir broliška draugyste  palydėti mūsų brolius ir seseris Kinijoje. Jie žino, kad jie ne vieni. Visa Bažnyčia meldžiasi su jais ir už juos. Prašykime Švenčiausiąją Mergelę, Vilties Motiną ir Krikščionių pagalbą, kad užtartų ir saugotų visus katalikus Kinijoje, o visai kinų tautai meldžiame Dievą taikos dovanos“.

(JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 26, 13:22