Paieška

Popiežius ir japonų asociacijos „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ delegacija Popiežius ir japonų asociacijos „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ delegacija 

Popiežius išreiškė norą aplankyti Japoniją

Popiežius Pranciškus susitiko su japonų asociacijos „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ delegacija mažojoje audiencijų salėje Vatikane prieš pat susitikimą su trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviais šv. Petro aikštėje

Popiežius Pranciškus susitikime trečiadienį su japonų katalikų delegacija išsakė norą ateinančiais, 2019 metais, apsilankyti Japonijoje.

„Tikiuosi galįs tai įgyvendinti“, pasakė Šventasis Tėvas trečiadienio rytą japonų asociacijos „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ delegacijai.

Popiežius susitiko su delegacija mažojoje audiencijų salėje Vatikane prieš pat susitikimą su trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviais šv. Petro aikštėje, pasidžiaugė asociacijos kultūrine ir socialine veikla Japonijoje, palaimino jos pastangas įsteigti fondą jaunimo ir našlaičių ugdymo projektui.

Asociacija „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ puoselėja ir ugdo XVI amž. gyvenusio japono kataliko Mancio Ito, vadovavusio keturių japonų katalikų kelionei į Europą atminimą. Jėzuitų misionierių lydimų jaunų japonų istorinė pirmoji kelionė į Europą Japonijoje menama kaip „Tensho epochos jaunimo delegacijos vizitas Europoje“.

Šventasis Tėvas, kreipdamasis į jį aplankiusią delegaciją prisiminė, kad  keturių apsilankymas Romoje prieš daugiau nei keturis šimtus metų buvo pirma Europoje apsilankiusių japonų kelionė ir kad juos Romoje priėmė popiežius Grigaliaus XIII 1585 metais.

Tai buvo nepaprasta, aštuonerius metus trukusi kelionė, kurios metu europiečiai pirmą kartą sutiko japonus ir japonai atvyko į Europą ir į krikščionybės širdį Romą. Svečiai iš Tolimųjų Rytų, be Romos, lankėsi Lisabonoje, Madride, Florencijoje, Venecijoje, Milane ir Genujoje. Pasak popiežiaus, dera atminti šį istorinį dviejų didžių dvasinių kultūrų ir tradicijų  susitikimą.

„Tikiuosi, kad jausitės taip pat mielai priimti popiežiaus kaip, kad šie jūsų pirmtakai ir kad kaip jie, džiaugsitės šiuo susitikimu ir būsite padrąsinti sugrįžti į savo šalį jau kaip draugystės ambasadoriai, puoselėjantys didžiąsias bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes, keturių Tenshio epochos jaunuolių pavyzdžiu“. Popiežius Pranciškus įsakmiai paminėjo keturių keliautojų vadovą Mancio Ito, kuris tapo kunigu, ir Julijoną Nakaura, kuris su daugeliu kitų japonų katalikų buvo nukankintas iš neapykantos tikėjimui Nagasakyje ir buvo paskelbtas palaimintuoju.

Popiežius taip pat pasidžiaugė asociacijos „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“ kultūrine veikla, solidarumo veiksmais ir bendradarbiavimu su verslo atstovais sakydamas, kad tokiu būdu asociacija liudija, jog religija, kultūra ir ekonomikos pasaulis bendradarbiavimo dvasioje gali kurti žmoniškesnį ir integralia ekologija pasižymintį pasaulį.

Padėkojęs delegacijai už vizitą, paprašęs Japonijai užtikrinti Romos popiežiaus draugystę ir visos katalikų Bažnyčios pagarbą, popiežius Pranciškus pranešė apie norą apsilankyti Japonijoje 2019 metais. (SAK / Vatican news)

Popiežius išreiškė norą aplankyti Japoniją
2018 rugsėjo 12, 12:00