Paieška

Tarpusavio dialogas ir žvilgsnis į žmogų kaip Dievo vaiką: religijų indėlis į ateitį Tarpusavio dialogas ir žvilgsnis į žmogų kaip Dievo vaiką: religijų indėlis į ateitį 

Popiežius G20 tarpreliginiam forumui: religijų indėlis į ateitį

Rugsėjo 26-28 dienomis Buenos Airėse vyko tarpreliginis G20 forumas. Šis susitikimas organizuotas Argentinos pirmininkavimo G20 kontekste, jo tema – kvietimas konsensusui siekiant tvarios plėtros: religijų indėlis į orią ateitį. Forumą rengia G20 tarpreliginių forumų asociacija, Argentinos taryba už religijos laisvę ir Lotynų Amerikos projektas „Etika ir ekonomika“.

Tai jau penktasis G20 forumas, į kurį rinkosi lyderiai, finansų ministrai, bankų valdytojai. Pirmą kartą surengtas 1999 m. po kelių finansinių krizių siekiant skatinti ekonominį internacionalumą ir suderinimą, atsižvelgiant į naujas besivystančias ekonomikas. G20 tarpreliginis forumas rengtas irgi penktąjį kartą, pirmą kartą vyko 2014 m. Australijoje, jo tikslas – išryškinti religinių konfesijų indėlį politiniame, socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Forumas apėmė pranešimus, apskrito stalo diskusijas, darbą grupėse. Forume dalyvavo apie 100 dalyvių, tarp jų – Rowan Williams, anglikonų teologas, vyskupas emeritas, kardinolas Pedro Barreto, Chris Ferguson, Pasaulio Reformuotų Bažnyčių bendrijos prezidentas, Claudio Epelman, Lotynų Amerikos žydų kongreso narys ir kiti. Pradedant darbus forumo dalyvius pasveikino įvairių Bažnyčių vadovai.

Popiežius Pranciškus savo žinioje susirinkusiems į forumą rašė:

„Šiomis mainų ir apmąstymų dienomis sieksite geriau suprasti religijų vaidmenį ir jų indėlį kuriant sutarimą dėl teisingesnio, tvaresnio vystymosi, kuris užtikrintų ateitį visiems. Iššūkiai, kuriuos pasaulis sprendžia šiandien, yra skaitlingi ir sudėtingi. Susiduriame su situacijomis, kurios ne vien liečia daugybę neginamų brolių, tačiau ir pačios žmonijos ateitį. Ir mes, tikėjimo žmonės, negalime likti abejingais prieš šias grėsmes“, pabrėžia popiežius Pranciškus ir priduria: „galvodamas apie religijas tikiu, kad, nepaisant skirtumų ir skirtingų požiūrių, pirmutinis indėlis pasauliui šiandien yra sugebėti parodyti konstruktyvaus dialogo vaisingumą kartu ieškant geriausių visus liečiančių problemų sprendimą. Toks dialogas nereiškia savo tapatybės atsisakymo, tačiau pasirengimą sutikti kitą, suprasti jo motyvus, austi pagarbius ryšius, įsitikinus, kad išklausymas skirtingai mąstančio yra abipusio praturtėjimo ir brolystės augimo proga. Nes neįmanoma pastatyti bendrus namus į šoną nustumiant mąstančius kitaip arba tai, kas jiems svarbu ir priklauso giliausiai tapatybei“.

„Pasaulyje, kuriame įsitvirtina ir stiprėja technokratinio pobūdžio vystymosi paradigma, pasižyminti tikrovės valdymo ir kontrolės dėl ekonominių bei pelno interesų logika, manau, kad religijoms tenka didelis vaidmuo, ypač dėl jų „žvilgsnio“ į žmogų, kuris remiasi tikėjimu į Dieną, žmogaus ir visatos Kūrėją. Kiekvienas pilno ekonominio, socialinio ir technologinio vystymosi siekis turi atsižvelgti į žmogaus orumą; į į kiekvieno svarbą, nelaikant jo dar vienu skaičiumi šaltoje statistikoje“, - pažymėjo popiežius. (DŽ/RK/Vatican News/Fides

2018 rugsėjo 28, 12:43