Paieška

Popieius pasveikino Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės sesijos dalyvius Popieius pasveikino Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės sesijos dalyvius  

Popiežius: Bažnyčios ekumeninis įsipareigojimas nesustabdomas

Popiežius Pranciškus penktadienį dar kartą prisiminė savo vizitą Baltijos šalyse. Kalbėdamas Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės sesijos dalyviams Šventasis Tėvas pasidžiaugė brandžiu ekumenizmu, patirtu šią savaitę „Marijos žemėje“.

Popiežius audiencijoje penktadienį Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės sesijos dalyviams paminėjo ekumenines pamaldas Rygoje  ir ekumeninį susitikimą Vilniuje prie Aušros Vartų, kuriuose pavadino „Vilniaus Madonos vartais“. Popiežius Pranciškus:

„Tai buvo brandaus ekumenizmo momentai. Niekuomet negalvojau, kad ekumeninis sąjūdis tose vietose toks brandus!“

Popiežius pasidžiaugė kitais susitikimais pastaruoju metu su skirtingų krikščioniškų tradicijų krikščionimis, prisiminė maldą Baryje su Ortodoksų ir Rytų ortodoksų vadovais, skatinančią nebūti abejingiems Artimuosiuose Rytuose kenčiantiems broliams ir seserims. Susitikimas Ženevoje su skirtingų tradicijų krikščionimis minit Bažnyčių ekumeninės tarybos septyniasdešimt penktąsias metines suteikė progą dėkoti Dievui už gausius ekumeninio sąjūdžio vaisius ir atnaujinti nesustabdomą įsipareigojimą ugdyti vis didesnę visų tikinčiųjų vienybę.

Popiežius išsamiau paminėjo Charizminio atsinaujinimo sąjūdžio gyvavimo penkių dešimtmečių šventę Romoje pirmųjų amžių kankinių žūties vietoje „Circo Massimo“, suteikusią progą katalikams ir charizmininkams vieningai liudyti Šventosios Dvasios suteikiamas malones ir charizmas, šlovinti Viešpatį Jėzų ir atnaujinti įsipareigojimą vykdyti misionierišką siuntimą iki pat žemės pakraščių.

Katalikų santykiai su sekmininkais, charizmininkais ir evangelistais

Šventasis Tėvas be kita ko prisipažino, jog būdams jėzuitų provincijolu Argentinoje su įtarumu vertino charizminio atsinaujinimo sąjūdžio veiklą, net buvo uždraudęs jėzuitams palaikyti ryšius su charizmininkais. „Jiems pasakiau, kad tai labiau panašu į sambos pamokas, o ne į maldos susitikimą“, prisiminė popiežius, pridurdamas, kad vėliau už tai atsiprašė ir, būdamas vyskupu, palaikė gražius ryšius su charizmininkais.

„Sekmininkai, charizmininkai ir evangelistai, jų įtaka vienybės sampratai“ buvo Popiežiškosios tarybos plenarinės asamblėjos tema. Šventasis Tėvas pripažino, kad daugelį atvejų santykiai tarp katalikų, sekmininkų, charizmininkų ir evangelistų būna nelengvi, tačiau ragino juos puoselėti broliškus ryžius, mokytis vieni iš kitų patirčių, skirtingai darančių tai, ką esame pratę daryti savaip. Galima kartu melstis, klausytis Dievo Žodžio, tarnauti stokojantiems, skelbti Evangeliją, ginti žmogaus orumą ir gyvybę.

Pirmiausiai esame įpareigoti atpažinti ir pripažinti Šventosios Dvasios buvimą šiose bendruomenėse. Iš tikrųjų, Bažnyčia auga ištikimybėje Šventajai Dvasiai kai išmoksta jos nesisavinti, o be baimės priimti jos gaivų naujumą.

„Šventoji Dvasia visuomet yra naujumas. Su tuo turime apsiprasti. Naujumas leidžia kur kas giliau, aiškiau suprasti dalykus ir įgalina keisti nusistatymus, drausminti įpročius. Tačiau Ji yra naujovės Valdovė. Jėzus pasakė, kad Ji mums mokys, primins tai, ką Jis mokė ir tada mus pamokys. Tam turime būti atviri.“

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos svarus tarptautiniu mastu vedamų dialogų su sekmininkais, charizmininkais ir evangelistais įnašas krikščionių vienybei tepadrąsina puoselėti geresnius ryšius taip pat vietiniu lygiu, palinkėjo popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 28, 14:59