Paieška

Pal. kun. Pino Puglisi kapas Palermo katedroje Pal. kun. Pino Puglisi kapas Palermo katedroje 

Rugsėjo 15 d. Šventasis Tėvas lankysis Sicilijoje

Popiežiaus Pranciškaus pastoracinio vizito tikslas – sostinėje Palerme pagerbti mafijos nužudytą Bažnyčios kankinį palaimintąjį kun. Pino (Giuseppe) Puglisi jo mirties sukakties proga ir su pastoraciniu vizitu aplankyti Piazza Armerina vyskupiją Sicilijos vidurio rytuose. Šv. Jonas Paulius II, grįžęs iš istorinės kelionės į Lietuvą, pasmerkė kun. Pino Puglisi nužudymą

Popiežiaus kelionė Sicilijoje prasidės 6.30 val. kai Šventasis Tėvas automobiliu išvažiuos iš Vatikano ir po pusvalandžio iš Čiampino oro uosto pakils jo lėktuvas, atskrisiantis į Kataniją 7.50 val. Persėdęs į straigtasparnį, popiežius po dešimties minučių išskris į Piazza Armerina miestelį, Enos provincijoje. Popiežiaus straigtasparnis nusileis Piazza Armerina sporto stadione „San Ippolito” 8.30 val. Šventąjį Tėvas pasitiks Piazza Armerina vyskupas Rosario Gisana ir miesto pareigūnai. Tuoj po atvykimo popiežius Pranciškus nuvažiuos į centrinę aikštę Piazza Europa, kur 9 val. susitiks su vyskupijos gyventojais ir pasakys kalbą. Susitikimas pasibaigs 10 val. Popiežius iš Piazza Armerina straigtasparniu nuskris į Sicilijos sostinę Palermą, nutūpus Palermo uoste 10.45 val.

Popiežių pasitiks Palermo arkivyskupas Corrado Lorefice, Sicilijos ir Palermo valdžios atstovai. 11.45val. prasidės popiežiaus aukosimos Mišios pajūrio parke „Foro Italico“. Po Mišių Šventasis Tėvas pietaus vargstančiųjų prieglaudoje „Missione di Speranza e Carità“ su prieglaudos įnamiais, kaliniais ir migrantais.

Šventasis Tėvas Pranciškus Palermo Brancaccio kvartale

Po pietų Šventasis Tėvas 15 val. nuvažiuos į Palermo Brancaccio kvartalą, kuriame gimė ir buvo nužudytas Palermo arkivyskupijos pal. kunigas Pino Puglisi.

Popiežius Pranciškus privačiai apsilankys Šv. Kajetono parapijos bažnyčioje ir pal. kun. Pino Puglisi namuose, Piazza Anita Garibaldi, t.y. vietose, kuriose palaimintasis tarnavo ir žuvo.

Pagerbti Mafijos nužudytą palaimintąjį ir kankinį kun. Pino Puglisi

Pagerbti Mafijos nužudyto palaimintojo kun. Pino Puglisi atminimą bus pagrindinis popiežius kelionės Sicilijoje tikslas.

Pal. Pino Puglisi, Palermo arkivyskupijos kunigas, buvo nužudytas per savo 56-ąjį gimtadienį 1993 metų rugsėjo 15 dieną. Jis gimė Palerme 1937 metais, buvo įšventintas Palermo arkivyskupijos kunigu 1960 metais. Puglisi yra pirmas Bažnyčios kankinys, nužudytas mafijos. Dekretą dėl jo kankinystės paskelbė popiežius Benediktas XVI 2012 metų birželio 28 d. Kun. Pino Puglisi paskelbtas palaimintuoju popiežiaus Pranciškaus dekretu 2013 metų gegužės 25 d. Kankinys, pal. Pino Puglisi Bažnyčios liturgijoje minimas spalio 21 dieną, palaimintojo krikšto dieną.

Apsilankęs palaimintojo gyvenimą ir kankinystę menančiose vietose popiežius Pranciškus nuvažiuos į Palermo katedrą, kurioje susitiks su arkivyskupijos dvasininkais, vienuolėmis, vienuoliais ir seminaristais. Popiežius jiems pasakys kalbą. Po susitikimo ir privačios maldos katedroje prie palaimintojo kun. Puglisi kapo, popiežius išvyks į centrinę aikštę Piazza Politeama susitikimui su jaunimu.

Palermo jaunimas itin laukia šio susitikimo rugsėjo 15 dieną. Popiežiaus kelionės išvakarėse Palerme įvyks regiono jaunimo susitikimas. Arkivyskupijos ir Sicilijos jaunimo sielovados centrai socialiniuose tinkluose dalijasi ankstesnių popiežių  - šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vizitų Palerme, jų susitikimų su gyventojais ir pasakytų kalbų prisiminimais.

Šventojo Tėvo apsilankymas Sicilijoje rugsėjo 15 dieną pasibaigs 18.30 val. Iš Palermo oro uosto Punta Raisi Šventasis Tėvas parskris atgal į Romos Čiampino oro uostą, kuriame bus laukiamas 19.20 val.

1993: šv. Jonas Paulius II, istorinė kelionė Lietuvoje, kun. Pino Puglisi kankinystė

Palermo kunigas Pino Puglisi buvo nužudytas rugsėjo 15 dieną, praėjus kelioms dienoms po popiežiaus šv. Jono Pauliaus II istorinės kelionės Baltijos šalyse Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1993 metų rugsėjo 4-10 dienomis.

Kelionę į Baltijos šalis - Dievo Žodžio įsikūnijimo slėpinio šviesoje

Grįžęs į Romą, popiežius Jonas Paulius II per vidudienio maldos susitikimą rugsėjo 12 dieną savo ką tik pasibaigusią kelionę į Baltijos šalis apžvelgė Dievo Žodžio įsikūnijimo slėpinio šviesoje:

„Žodis tapo kūnu“ (Jn 1,14). Šiame glaustame Jono Evangelisto apibūdinime telpa slėpiningos tikrovės esmė: Amžinasis Dievo Žodis, tapęs kūnu“ Mergelės Marijos įsčiose įėjo į žmonijos istoriją ir išugdė visiško ir galutinio atsinaujinimo daigus. Dievo Žodis įsiterpė į žmonių žodžius ir su jais pradėjo kelionę pasaulio keliais iki „žemės pakraščių“.

„Džiaugiuosi, broliai, seserys, galėdamas būtent šitaip kalbėti apie mano ką tik pasibaigusią apaštališkąją kelionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios metu galėjau iš arti susipažinti su tomis kilniomis tautomis“, sakė Jonas Paulius II.

„Evangelijos skelbimas, išugdydamas jau ankščiau turėtų vertybių pilnatvę, tą žemę padarė dar vaisingesnę“

Priminęs, jog krikščioniškoji naujiena Baltijos šalių regione praėjo skleistis tik antrojo tūkstantmečio pradžioje, popiežius atkreipė dėmesį, jog tuo metu Baltijos tautos jau turėjo savo ilgą istoriją. „Evangelijos skelbimas, išugdydamas jau ankščiau turėtų vertybių pilnatvę, tą žemę padarė dar vaisingesnę“.

„Religinis ir žmogiškas paveldas, sukauptas Baltijos kraštuose, yra neįkainojama vertybė visai žmonijai ir kartu yra liudijimas kokiais neapsakomai įvairiais būdais Dievo Žodis būva ir veikai istorijoje. Tai buvo tikras krikščioniškos mąstysenos ir jausmų klestėjimas, kuris reiškėsi tomis, jau ankščiau išganymo naujienai atviromis kalbomis! Priėmusios apreiškimą, jos ugdė ir skleidė Jėzuje kūnu tapusį Amžinąjį Žodį.

Deja, nuodėmės sužeistą žmogų, Dievo Žodžio aidas dažnai pasiekia deformuotas, o kartais jis būna visai atstumiamas ir iškraipomas. Mūsų pasaulyje srūvantis kraujas, egoizmas ir neteisybės – ar visa tai nėra Dievo Žodžio, meilės ir taikos, išdavimas?

Žmogui reikia išganymo, ateinančio iš aukštybių, reikia atpirkimo. Bažnyčia  (...) kviečia iš naujo apmąstyti Kristaus kančios slėpinį, kuris yra mūsų nuodėmės vaisius ir kartu mūsų išgelbėjimo priemonė.

Labai džiaugiuosi, kelionėje į Baltijos kraštus pamatęs, jog tenai yra gyvas šitoks sąmoningumas. Šitai paliudija net ir gamtovaizdis, kryžiai pakelėse ir Lietuvos kryžių kalnas. Tokį sąmoningumą liudija ir Marijos šventovės, kuriose vis stiprėja žmonių tikėjimas“.

Svarbu, kad Įsikūnijimo ir išganymo slėpinys vėl skaidrintų mūsų nelengvą sambūvį

Europa, tęsė šv. Jonas Paulius II, žvelgia į ateitį su tomis, pagaliau laisvę atgavusiomis tautomis. Kokią ateitį galėtume įsivaizduoti, jei jos nesietume su krikščioniškomis šaknimis, išugdžiusiomis žemyno gyvenimą ir kultūrą? Žiūrėdami į sunkią šių dienų Europos padėtį, akivaizdžiai matome, kaip svarbu, kad Įsikūnijimo ir išganymo slėpinys vėl skaidrintų mūsų rūpesčius, mūsų mintis ir mūsų nelengvą sambūvį, sakė Jonas Paulius II 1993 metų rugsėjo 12 dieną, drauge pavedė Baltijos šalis, Europą ir visą pasaulį Marijos, Išganytojo Motinos globai.

Šv. Jonas Paulius II La Vernoje

1993 metų rugsėjo 15 dieną, trečiadienį, šv. Jonas Paulius II paskyrė visą trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę savo kelionės į Baltijos šalis įspūdžiams. Tą pačią dieną atėjo žinia iš Palermo apie kun. Puglisi nužudymą. Sekantį penktadienį, rugsėjo 17 dieną, Šv. Pranciškaus žaidų liturginės šventės dieną popiežius išvyko į La Verna pranciškonų šventovę, į vietą kurioje 1224 rusėjo 17 dieną šv. Pranciškaus kūne atsivėrė stigmos – Kristaus kančios žaizdos. Vidudienį La Vernoje popiežius vadovavo Vidudienio maldai, jos metu pasmerkė pal. kun. Pino Puglisi nužudymą:

„Negalima tylėti, jei barbariškai nužudomi kunigai, uoliai skelbiantys Evangeliją, padedantys broliams dorai gyventi, mylėti Dievą ir žmones“.

Prašydamas Dievą, kad šiam Kristaus tarnui atsilygintų laiminga amžinybe, popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į žudikus, kad atsivertų. Kunigo nekaltai pralietas kraujas teatneša ramybę Sicilijos gyventojams, palinkėjo šv. Jonas Paulius II. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 13, 09:50