Paieška

Pranciškus sekmadienį: Paulius VI – didis mūsų laikų popiežius

Po sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus priminė pirmadienį, rugpjūčio 6 d., sukankančias popiežiaus Pauliaus VI mirties keturiasdešimtąsias metines.

„Broliai ir seserys, prieš keturiasdešimt metų palaimintasis popiežiaus Paulius VI gyveno paskutines gyvenimo šioje žemėje valandas. Jis mirė 1978 rugpjūčio 6-osios vakarą. Jį atsimename su pagarba ir dėkingumu, laukdami jo kanonizacijos spalio 14 d. Iš dangaus jis teužtaria Bažnyčią, kurią taip labai mylėjo, ir taiką pasaulyje. Visi pasveikinkime plojimais šį didįjį mūsų laikų popiežių“. 

2018 rugpjūčio 05, 15:58