Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį 

Popiežius: tikėjimas – daugiau nei vien įsakymų vykdymas

Jėzus nori, kad žmonės juo sektų dėl jo paties, dėl noro būti su juo, o ne dėl to, kad gavo prisivalgyti stebuklingai padaugintos duonos. Apie tai buvo kalbama sekmadienio Evangelijoje (Jn 6,24-35). Mišių Evangelijos ištrauką popiežius Pranciškus komentavo sekmadienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Pastaraisiais sekmadieniais liturgijoje matėme Jėzų einantį pas žmonių minias, tenkinantį jų poreikius, kalbėjo Pranciškus. Šiandien perspektyva pasikeičia: šiandien minia, dar neseniai Jėzaus stebuklingai pamaitinta, eina jo ieškoti. Tačiau Jėzui negana, kad žmonės jo ieškotų. Jis nori, kad žmonės jį pažintų. Jėzus nori, kad žmonės norėtų rimtesnio bendravimo su juo, kad nebūtų ribojamasi vien materialinių poreikių tenkinimu. Jėzus pas mus atėjo nešinas kur kas svarbesniais dalykais. Jis nori, kad mes matyme daugiau negu vien kasdieninis rūpinimasis maistu, apranga, karjera. Dėl to, kreipdamasis į minią, jis sušunka: „Jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties“. Jėzus nori, kad žmonės nesitenkintų tik savo nauda, bet klaustų ką reiškia jų matytas stebuklas. Iš tiesų juk duonos ir žuvies padauginimo stebuklas tai ženklas, kreipiantis dėmesį į didžiąją dovaną, kurią Tėvas dovanoja žmonijai. Ta dovana – pats Jėzus.

Jėzaus klausytojai manė, kad jei jie laikysis visų įsakymų, mainais už tai gaus stebuklus ir duonos iki soties. Tai dažna pagunda – paversti religiją tik įsakymų vykdymu, mūsų santykį su Dievu suvokti kaip tarnų ir šeimininko santykį, daryti kas liepta, kad sulauktume šeimininko malonės. Dėl to ir Jėzų sekusieji žmonės klausia ką daryti, kad Dievas būtų jais patenkintas: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzaus atsakymas juos nustebino: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“.

Šie žodžiai, sakė Pranciškus, šiandien skiriami ir mums. Dievas ne tik laukia iš mūsų gerų darbų, bet nori, kad mes tikėtume Tą, kurį jis pas mus siuntė. Jei tikėsime į Jėzų, mes sugebėsime daryti tai, ko Dievas iš mūsų laukia. Jei mylėsime Jėzų ir juo pasitikėsime, sugebėsime daryti darbus, kurie turės Evangelijos „kvapą“, ugdysime gerumą ir tarnausime broliams.

Prašydamas Mergelės Marijos užtarimo, popiežius priminė sekmadienį minėtą Romos didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos dedikavimo šventę. Marija, romiečių globėja – Salus populi romani – tegloboja mus tikėjimo kelionėje, tepadeda su džiaugsmu pasitikėti kiekvienam iš mūsų skirtu Dievo planu. (JM / VaticanNews)

Popiežius: Jei tikėsime, mūsų darbai turės Evangelijos "kvapą"
2018 rugpjūčio 05, 13:51