Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: Ne prekę parduodame, bet skelbiame gyvenimą

„Mes krikščionys turime ne prekę parduoti, bet skelbti gyvenimą“ – sakoma popiežiaus Pranciškaus žinutėje, ketvirtadienį paskelbtoje Twitterio tinkle. Tai citata iš jo paties kalbos, prieš beveik tris mėnesius pasakytos misionieriams.

Popiežius Pranciškus šių metų birželio 1-ąją susitiko su Popiežiškųjų misijų draugijų suvažiavimo dalyviais. „Bažnyčios misionieriška veikla tai iš Viešpaties gautas siuntimas skelbti išganymą. Misijos tikslas -  atsivertimas, tačiau ne tik žinios adresato, bet ir siunčiamojo. Mes patys turime save suvokti kaip misijos dalį, nes mumyse turi atsispindėti skelbiama Dievo meilė, liudijamas Dievo šventumas. Misija – tai pasaulio ir mūsų pačių šventumo siekimas. Jei tikrai norime bendradarbiauti pasaulio išganyme, turime jį mylėti. Neturi būti vietos prozelitizmui. Mes ne prekę parduodame, bet skelbiame gyvenimą: Dievą, jo dievišką gyvenimą, jo gailestingą meilę, jo šventumą!“

„Šventoji Dvasia mus siunčia, palydi ir įkvėpia, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Ji yra misijos autorė. Ji veda Bažnyčią pirmyn, ne mes! Galime savęs paklausti, ar leidžiame Šventajai Dvasiai mus įkvėpti, o gal stengiamės Ją prisijaukinti, uždaryti narvelyje, visokiose pasaulietinėse struktūrose? Neturi taip būti. Ji, Šventoji Dvasia, yra visko autorė, o mes esame tik Jos ir pasaulio, į kurį esame siunčiami, tarnai“.

2018 rugpjūčio 30, 15:19