Paieška

Popiežius Pranciškus antradienio pavakare Šv. Petro aikštėje Popiežius Pranciškus antradienio pavakare Šv. Petro aikštėje 

Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą

Tereikia kiekvienam savęs paklausti: Ką galiu padaryti, kad padėčiau stokojančiam artimui? Ir visai nesvarbu, ar tai draugas, ar nepažįstamas, tautietis ar svetimšalis. Jis – artimas. Tikėkite manimi, šitaip darydami galite tapti šventais vyrais ir moterimis, kurie perkeičia pasaulį gyvendami pagal Kristaus meilę.

Popiežius Pranciškus antradienio pavakare Šv. Petro aikštėje susitiko su maždaug 70 000 Mišių patarnautojų, merginų ir vaikinų nuo 13 iki 23 metų amžiaus iš devyniolikos kraštų. Tarptautinės Mišių patarnautojų piligrimystės tema: „Siekite taikos ir dėl jos darbuokitės“.

Audiencijoje dalyvavusius Mišių patarnautojus iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, JAV, Kroatijos, Liuksemburgo, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos popiežiui pristatė tarptautinės organizacijos „Coetus Internationalis Ministrantium“ (CIM) pirmininkas, vyskupas Ladislav Nemet. Penki jaunuoliai kreipėsi į Šventąjį Tėvą su klausimais, o popiežius atsakinėjo.

Vienas jaunuolis popiežiui pasakė, kad jaunimui ne taip jau lengva visą laiką tarnauti Viešpačiui, nes dar nėra šventi. Kaip mums paversti mūsų tarnystę kasdienybėje konkrečiais darbais kelyje į šventumą?

Atsakydamas į jaunimo klausimus, popiežius sakė, kad šventumo kelias nėra tinginiams, tačiau padedant stokojančiam artimui galim tapti šventais ir perkeisti pasaulį. Ką galiu padaryti, kad padėčiau stokojančiam artimui? Meilės įsakymui konkretizuoti Jėzus nurodė gailestingumo darbus. Tai įpareigojantis, tačiau visiems pasiekiamas kelias, sakė popiežius.

Tereikia kiekvienam savęs paklausti: Ką galiu padaryti, kad padėčiau stokojančiam artimui? Ir visai nesvarbu, ar tai draugas, ar nepažįstamas, tautietis ar svetimšalis. Jis – artimas. Tikėkite manimi, šitaip darydami galite tapti šventais vyrais ir moterimis, kurie perkeičia pasaulį gyvendami pagal Kristaus meilę.

Paklaustas, kaip Mišių patarnautojams į pasaulį nešti taiką, kurios palinkime vienas kitam Mišiose, Šventasis Tėvas ragino pradėti nuo mažų dalykų.

„Ar esu pasirengęs kiekvienoje situacijoje savęs klausi: Ką darytų Jėzus mano vietoje? Jei taip darysime ir stengsimės ryžtingai tai įgyvendinti, tuomet kasdien nešime Kristaus taiką į gyvenimą ir būsime taikos kūrėjai ir įrankiai“, sakė Mišių patarnautojams popiežius.

Susitikimą užbaigė popiežiaus vadovauta Žodžio liturgija, kurios metu pasakė homiliją, su apaštalu Pauliumi kviesdamas „Darykite viską Dievo garbei“.

Tarnauti Dievo garbei visuose mūsų veiksmuose yra nulemiantis kriterijus mūsų veiksmams; aukščiausia sintezė to, ką reiškia patirti Jėzaus draugystę. Tai nurodymas, padedantis orientuotis, kai nesame tikri, kaip teisingai pasielgti: padeda atpažinti mumyse Dievo balsą, kalbantį mūsų sąžinėje, kad galėtume įžvelgti Jo valią. Dievo garbė yra mūsų sąžinės kompaso adata.

Popiežius kvietė įsiklausyti į apaštalą Paulių, kviečiantį sekti Kristaus pavyzdžiu taip, kaip darė visi šventieji.

Tiesa, tai ne lengva. Reikalauja pastangų. Tačiau dar kartą pasakysiu jums:  Šventumo kelias - ne tinginiams. (SAK / Vatican News)

Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
2018 rugpjūčio 01, 12:41