Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę

Popiežius Pranciškus parašė trumpą laišką Čilės Vyskupų konferencijos pirmininkui vysk. Santiago Silva Retamalesui ir per jį padėkojo visam Čilės episkopatui už pasiryžimą skubiai spręsti pedofilijos atvejų kunigijoje sukeltą rimtą sielovados ir pasitikėjimo Bažnyčia krizę.

Praėjusios savaitės penktadienį, rugpjūčio 3 d., baigėsi Čilės Vyskupų konferencijos posėdis, kurio metu vyskupai aptarė ir nustatė priemones, kurių imsis krizei spręsti ir jas paskelbė dokumente, pavadintame „Čilės vyskupų konferencijos pareiškimai, sprendimai ir įsipareigojimai“. Su dokumentu pirmiausiai buvo supažindintas popiežius Pranciškus.

Dabar popiežius Čilės vyskupams rašo, kad jis su dideliu dėmesiu perskaitė jų parengtą dokumentą ir kad jam padarė gerą įspūdį jų atlikta padėties analizė ir priimti sprendimai. Čilės vyskupų sprendimus popiežius laiške vadina realistiškais ir konkrečiais, leidžiančiais pagrįstai tikėtis, kad jie išjudins atsinaujinimo procesą. Tačiau didžiausią įspūdį man padarė tai, rašo popiežius, kad pamačiau vyskupų bendruomenę, vieningai vadovaujančią šventai Dievo tautai. Ačiū už jūsų duodamą gerą pavyzdį, kuris ugdo Bažnyčią.

Ką nusprendė Čilės vyskupai?

Čilės vyskupai visų pirma nuolankiai prisipažįsta, kad jų kaip ganytojų misija buvo nesėkminga, nes jie nesugebėjo išklausyti žmonių, kurie tapo kunigų ir vienuolių padarytų sunkinių nuodėmių ir nusikaltimų aukomis, jas netikėjo, jų neatjautė ir jiems nepadėjo. Dėl to vyskupai atsiprašo visų nukentėjusiųjų.

Vyskupai įsipareigoja nedelsdami siekti, kad visi nusikaltimai būtų išaiškinti, kad būtų nuteisti kaltininkai ir kad būtų atlyginta padaryta žala. Įsipareigojama tiesą apie kiekvieną atvejį išsiaiškinti kuo greičiau, kol šiems nusikaltimams nesukako šalies juridinėje santvarkoje numatyti senaties terminai, kad kaltininkai neišvengtų baudžiamosios atsakomybės. Dėl to taip pat įsipareigojama besąlygiškai bendradarbiauti su prokuratūra, suteikti visas žinias apie anksčiau vykusius tyrimus, visiškai skaidriai teikti informaciją. Taip pat pažadama viešai paskelbti pavardes kunigų, kurie už lytinius nusikaltinimus buvo jau nuteisti tiek pagal valstybės baudžiamąjį kodeksą, tiek ir pagal Kanonų teisės kodeksą.

Kelioms svarbioms institucijoms vadovaus moterys. Advokatė Ana María Celis Brunet paskirta Lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius prevencijos tarybos vadove. Anksčiau tarybai vadovavo vyskupas. Pilar Ramírez Rodríguez paskirta direktore vykdomosios tarybos, kuri registruoja skundus apie bažnytinėje aplinkoje galimai įvykdytus lytinius nusikaltimus.

Čilės vyskupai pažada, kad bus asmeniškai sutiktas ir išklaustas kiekvienas seksualinį išnaudojimą patyręs žmogus, kad kiekvienam bus pasiūlyta ekspertų pagalba. Speciali formacija bus suteikta asmenims atsakingiems už šių nusikaltimų prevenciją. Bus sukurti gero elgesio protokolai, kurių turės laikytis parapijose bei bažnytinėse institucijose dirbantys kunigai bei pasauliečiai.

Čilės vyskupais tai pat reiškia solidarumą, artumą ir dėkingumą visiems pasauliečiams vyrams ir moterims, pašvęstosioms ir pašvęstiesiems, diakonams ir kunigams, kurie, nors ir šių nusikaltimų sukrėsti, nesiliovė tikėti į Kristų ir tarnauti žmonėms bendrystėje su Bažnyčia. Mums pavyzdys tebūna Mergelė Marija, baigia savo dokumentą Čilės vyskupai. Net ir slegiama sielvarto dėl savo Sūnaus nukryžiavimo, ji buvo su jo mokiniais, palaikė jų viltį ir tikėjimą, kad Prisikėlusysis būtų gyvenimo centras ir misijos šaltinis.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 07, 14:17