Paieška

Popiežiaus užuojauta nelaimės sukrėstai Italijai

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius prašė Mergelės Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos – užtarimo Genujoje antradienį įvykusios nelaimės sukrėstai Italijai.

„Brangieji broliai ir seserys, Marijai, Nuliūdusiųjų Paguodai, kurią šiandien kontempliuojame dangaus garbėje, norėčiau patikėti skausmus ir sielvartą visų, kas daugelyje pasaulio šalių, gyvena slegiami kūno ir sielos kančių. Dangiškoji Motina visus tepaguodžia, teįkvepia drąsos ir tenuramina. Visų prima galvoju apie žmones, paliestus vakar Genujoje įvykusios tragedijos, kuri nusinešė daug gyvybių ir sukrėtė visus gyventojus. Pavesdamas Dievo gailestingumui žuvusiuosius, reiškiu savo dvasinį artumą jų artimiesiems, sužeistiesiems, netekusiems pastogės ir visiems, kas kenčia dėl šio dramatiško įvykio. Prašau visus kartu su manimi melstis už aukas ir jų artimuosius. Visi kartu sukalbėkime „Sveika, Marija“. 

2018 rugpjūčio 15, 14:36