Paieška

Popiežius Pranciškus Dubline Popiežius Pranciškus Dubline 

Popiežius Airijoje. Gailesčio aktas dėl išnaudojimų, žodžiai vyskupams

Tegu Viešpats išlaiko ir augina šią gėdos ir atgailos būseną, tesuteikia mums stiprybės įsipareigoti, kad tokie dalykai daugiau nepasikartotų ir kad būtų įvykdytas teisingumas, - sekmadienį pasakė Pranciškus.

Šventąsias Mišias Dublino Phoenix parke popiežius Pranciškus pradėjo gailesčio aktu dėl išnaudojimų bažnytinėje aplinkoje.

„Vakar (šeštadienį) susitikau su aštuoniais asmenimis, kurie išgyveno valdžios, sąžinės ir lytinius piktnaudžiavimus. Galvodamas apie tai, ką man pasakė, trokštu priešais Viešpaties gailestingumą padėti šiuos nusikaltimus ir paprašyti atleidimo.

Prašykime atleidimo už išnaudojimus Airijoje, piktnaudžiavimus valdžia ir sąžine, Bažnyčioje statusą turinčių narių seksualinius piktnaudžiavimus. Ypač prašykime atleidimo už visus piktnaudžiavimus padarytus įvairaus pobūdžio institucijose, kurioms vadovavo vienuoliai ar vienuolės, kiti Bažnyčios nariai. Taip pat prašykime atleidimo už išnaudojimą darbe, kurį patyrė daug nepilnamečių.

Prašykime atleidimo už tuos atvejus, kai mes, kaip Bažnyčia, nesuteikėme nukentėjusiems jokios atjautos, neatsiliepėme konkrečiais teisingumo ir tiesos ieškojimo veiksmais. Prašykime atleidimo.

Prašykime atleidimo už kai kuriuos hierarchijos narius, kurie nesiėmė šių skausmingų situacijų sprendimo ir liko tyloje. Prašykime atleidimo.

Prašykime atleidimo už vaikus, kurie buvo atimti iš jų mamų, už visus tuos kartus, kai dideliam skaičiui jaunų motinų, kurios bandė ieškoti nuo jų atskirtų vaikų, buvo sakoma, jog tai mirtina nuodėmė. Tai nėra mirtina nuodėmė, tai ketvirtasis įsakymas. Prašykime atleidimo.

Tegu Viešpats išlaiko ir augina šią gėdos ir atgailos būseną, tesuteikia mums stiprybės įsipareigoti, kad tokie dalykai daugiau nepasikartotų ir kad būtų įvykdytas teisingumas. Amen“.

* * *

Tos pačios dienos vakare, valandą prieš skrydį atgal į Romą, popiežius Pranciškus Dublino seserų dominikonių vienuolyne susitiko su Airijos vyskupais. Nors šis susitikimas vyko už uždarų durų, Airijos ganytojams pasakyti Pranciškaus žodžiai buvo paskelbti.

Tarp kitų dalykų popiežius pasakė, jog viena iš nuolatos pasikartojančių jo vizito temų buvo būtinybė Bažnyčiai pripažinti ir su evangeliniu sąžiningumu bei drąsa ištaisyti praeities klaidas, sunkias nuodėmes, liečiančias vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų, taip pat ir moterų, apsaugą. Popiežius paminėjo ir Bažnyčios Airijoje ryžtą taisyti klaidas, taikytis su aukomis, sukurti ir taikyti griežtas nepilnamečių apsaugos taisykles pastaraisiais keliolika metų.

„Per šiuos metus, - kalbėjo Pranciškus, - visi mes turėjo atmerkti akis, skausmingai, dėl valdžios, sąžinės ir lytinių išnaudojimų sunkumo ir apimties įvairiuose socialiniuose kontekstuose. Airijoje, kitur, Bažnyčios sprendimas sąžiningai ir visapusiškai spręsti šį skausmingą savo istorijos skyrių gali būti pavyzdžiu ir kreipimusi į visą visuomenę. Taip elkitės ir toliau. Pažeminimai yra skausmingi, tačiau buvome išgelbėti per Dievo Sūnaus pažeminimą, tai mums teikia drąsą. Kristaus žaizdos mus padrąsina. Jūsų prašau artumo, tai tinkamas žodis, artumo Viešpačiui ir Dievo tautai. Artumo. Nereikia vėl priimti atstumo ir klerikalizmo nuostatų, kurios kai kada jūsų istorijoje sukūrė tikrą autoritariškos, kietos ir autokratiškos Bažnyčios įvaizdį“.

Kita vertus, sukrėtimai, pridurė popiežius Pranciškus, yra vidinio atsinaujinimo galimybė, kviesdamas vyskupus būti drąsiais ir kūrybingais savo gyvenime bei misijoje. Bažnyčia Airijoje buvo ir yra didelė, stipri šeima, airių tautos tikėjimas tradiciškai stiprus, jos sieloje stipriai įsišaknijęs misijos jausmas. Tai padės atrasti naujus kelius Evangelijos tiesos liudijimui ir tikinčiųjų auginimui Kristaus meilėje ir uolume dėl Jo Karalystės.

Tarp kitų popiežiaus Pranciškaus ir Airijos vyskupų susitikime paminėtų temų – artumas kunigams, visapusiškas tikėjimo perdavimas, ne vien protu, bet ir širdimi, šeimoje, galiausiai ekumeninis krikščionių bendradarbiavimas ir vienybė. Eiti pirmyn, pasitikėti Viešpaties gerumu ir Dievo Motinos apsauga sukrėtimo metu – atsisveikinant linkėjo Šventasis Tėvas airių ganytojams, pakvietęs susitikimą užbaigti „Sveika, Marija“ malda. (RK / Vatican News)  

2018 rugpjūčio 27, 13:49