Paieška

Vatican News
Liepos 15 dienos, sekmadienio, vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje Liepos 15 dienos, sekmadienio, vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje  (AFP or licensors)

"Viešpaties Angelo“ malda: Mokinių stilius ir veidas

Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus, remdamasis dienos evangeliniu skaitiniu, komentavo koks yra Jėzaus mokinių stilius ir veidas. Evangelijos pagal Morkų ištrauka (Mk 6,7-13) pasakojo apie tai, kaip Jėzus išsiuntė dvylika apaštalų, po du, į misiją. Tai tarsi „praktika“ arba pasiruošimas tam, kam jie bus pašaukti po Viešpaties Prisikėlimo ir Šventosios Dvasios galia.

Visų pirmiausia, - sakė popiežius Pranciškus, - mokinys misionierius turi ataskaitos tašką arba centrą, kuriuo yra Jėzus.

Tai gerai išreiškia visa eilė veiksmažodžių, kurių centre yra pats Jėzus: Jis „pasišaukia“, „siunčia“, „suteikia valdžią“, „paliepia“, „moko“. Dvylikos mokinių misija ir veikimas tarsi išplečia tai, ką daro pats Jėzus. Apaštalai neskelbia savęs pačių, neįrodinėja savo sugebėjimų, tačiau kalba ir veikia kaip Jėzaus pasiuntiniai.

Šis epizodas, pridūrė popiežius, dar kartą primena, jog visi pakrikštytieji – ne vien kunigai – yra kviečiami liudyti įvairiose gyvenimo sąlygose ir aplinkose Kristaus Evangeliją. Ir ši misija bus iš tiesų išpildoma, jei remsimės jos nekintančiu centru, Jėzumi. Misija nėra pavienių asmenų, grupių ar didelių susibūrimų iniciatyva, bet Viešpaties. Joks krikščionis neskelbia „savo“ Evangelijos, bet gautąją iš Kristaus ir siųstas Bažnyčios. Krikštas mus padaro misionieriais. Krikščionis, kuris nejaučia jokio poreikio skelbti Evangelijos arba Jėzaus nėra geras krikščionis.

Sekmadienio skaitinys taip pat pasako koks yra misionieriaus stilius, koks jo „veidas“. Dvylika gavo nurodymą „be lazdos, nieko neimti į kelionę – nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže“. Mokytojas nori, kad jie būtų laisvi, neapsunkę, kad nesiremtų kieno nors malonėmis, tik meile ir žodžiu to, kuris juos siunčia į misiją. Jie nešasi lazdą ir avi sandalus, tarsi piligrimai. Tokie yra Dievo karalystės skelbėjai: ne galingi vadybininkai, nepajudinami funkcionieriai, įžymybės kelionėje. Jie yra nuolankūs Dievo karalystės darbininkai, sakė popiežius, primindamas keletą savosios, Romos vyskupijos vardų: šv. Filipo Neri, šv. Liudvikos Albertini ir kitus.

Mokinys nėra visagalis vadybininkas

Jėzus taip pat perspėja, kad kai kur jo mokiniai bus nepriimti. Ir tai yra misijos dalis. Atmesto ir nukryžiuoto Jėzaus likimas yra ir jo mokinio likimas. Tad tik būdami vienybėje su Viešpačiu, mirusiu ir prisikėlusiu, atrasime drąsos evangelizuoti.

Mergele Marija, pirmoji Dievo Žodžio mokine ir misioniere, padėk mums džiugiai ir nuolankiai skleisti pasaulyje Evangelijos žinią, nepaisant sukrėtimų, atmetimo ir nesupratimo, - sakė Šventasis Tėvas užbaigdamas trumpą sekmadienio vidudienio mąstymą. Pasveikinęs piligrimus šv. Petro aikštėje popiežius tradiciškai priminė savo prašymą melstis už jį. (RK / Vatican News) 

2018 liepos 16, 13:25