Paieška

Vatican News

Popiežius: Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai

Popiežius Pranciškus ir Rytų Bažnyčių vadovai šeštadienį atvyko į pietrytinės Italijos Bario miestą kartu melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose. Į popiežiaus kvietimą atvykti į šį miestą, saugantį Rytų krikščionims labai brangaus šv. Mikalojaus relikvijas ir melstis už taiką, atsiliepė Artimųjų Rytų Bažnyčių patriarchai, Šventosios Žemės krikščionių bendruomenių vadovai, taip pat Rytų tradicijos Bažnyčių ganytojai iš kitų šalių.

Šeštadienio rytą atvykęs į Barį popiežius Pranciškus prie Šv. Mikalojaus bazilikos pasisveikino su Rytų Bažnyčių patriarchais ir ganytojais. Visi nužengė į bazilikos kriptą ir tyliai meldėsi prie šv. Mikalojaus kapo. Oficiali susitikimo dalis – ekumeninė malda už taiką – vyko Bario uostamiesčio krantinėje, dalyvaujat taip pat tūkstančiams miesto gyventojų. Kartu su italų kalba skambėjo maldos ir giesmės visų pirma arabų, o taip pat graikų ir armėnų kalbomis. Įvadinę kalbą pasakė popiežius Pranciškus.

 „Atvykome kaip piligrimai į Barį, prie lango, plačiai atverto į Rytus, širdyse atsinešėme savo Bažnyčias, tautas ir žmonės, kurie gyvena didžio sielvarto slegiami. Jiems mes sakome: esme su jumis“, kalbėjo popiežius Pranciškus.

„Artimuosiuose Rytuose yra mūsų visų dvasinės šaknys. Tačiau virš to nuostabaus regiono, ypač paskutiniaisiais dešimtmečiais, susitelkė sunkūs tamsūs debesys – karas, smurtas, griovimas, okupacijos, įvairios fundamentalizmo formos, priverstinė migracija, likimo valiai palikti žmonės, daugeliui visa tai matant ir tylint ar netgi pritariant. Artimieji Rytai tapo žeme žmonių, verčiamų palikti savo žemę. Yra rizika, kad ten neliks mūsų tikėjimo brolių ir seserų, kad bus sudarkytas tos žemės veidas, nes Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai“.

„Melskimės visi kartu, prašykime dangaus Viešpatį tos taikos, kurios pasaulio galingieji nesugebėjo duoti. Visi drauge kartokime: „Tebūna tavyje ramybė!“ Kartu su psalmininku visų pirma maldaukime taikos Jeruzalei, šventam, Dievo mylimam, bet žmonių sužeistam miestui, dėl kurio ir šiandien Viešpats verkia. „Tebūna tavyje ramybė!“ Abejingumas žudo, tad mes norime būti balsas, kuris priešinasi žudymui abejingumu. Norime būti balsas tų, kurie neturi balso, kurie springsta ašaromis, nes Artimieji Rytai šiandien lieja ašaras, kenčia ir tyli“.

„Melskimės už mažuosius, paprastuosius, sužeistuosius, už tuos, su kuriais Dievas – tebūna ramybė!“  (JM / VaticanNews)

Malda už taiką Artimuosiuose Rytuose
2018 liepos 07, 10:38