Paieška

Vatican News
Popiežius mojuoja piligrimams Popiežius mojuoja piligrimams 

Sekmadienio vidudienio malda: Jėzaus nesupratimas. Malda už Korėją

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime su popiežiumi šv. Petro aikštėje dalyvavo per 20 000 žmonių. Pranciškus komentavo dienos Evangeliją, meldėsi už taikos procesą Korėjoje ir paminėjo naują prancūzų palaimintąją.

Evangelistas Morkus, priminė popiežius, pasakoja apie dvigubą nesupratimą, su kuriuo susidūrė Jėzus (žr. Mk 3,20 - 35): iš Rašto aiškintojų ir savo paties artimųjų pusės.

Rašto aiškintojai gerai žinojo Raštus ir jų uždavinys buvo išaiškinti juos tautai. Pradedant sklisti garsui apie Jėzų, kai kurie iš jų buvo pasiųsti į Galilėją iš Jeruzalės, kad, žmonių akyse, sunaikintų Jo reputaciją, sumenkintų Jo autoritetą. Šie Rašto aiškintojai, nesiskaitydami su priemonėmis, atvyko su iš tiesų labai baisiu kaltinimu: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“. Kitaip tariant, pats Jėzus yra apsėstas.

Jie nori įtikinti, kad Jėzus gydo ligonius ne Dievo Dvasios, o piktosios dvasios, velnio galia. Jėzus to netoleruoja, atsako stipriais ir aiškiais žodžiais, nes Rašto aiškintojai, gal patys gerai nesuprasdami, įkrito į didžiausią nuodėmę: neigė ir piktžodžiavo prieš Jėzuje esančią ir veikiančią Dievo Meilę. Tai yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią, kuri vienintelė neatleidžiama, nes uždaro širdį Jėzuje veikiančiam Dievo gailestingumui.

Tai, pasak Šventojo Tėvo, yra perspėjimas mums visiems, nes didelis pavydas asmens ir jo darbų gerumui gali pastūmėti jį melagingai apkaltinti. Tai iš tiesų mirtini nuodai, kuriais iš anksto apgalvotu būdu siekiama sunaikinti kito gerą vardą.

Saugokimės pavydo nuodėmės

Dievas teišlaisvina mus iš tokios baisios pagundos, - sakė popiežius, patardamas, pastebėjus savo sąžinėje tokią piktžolę, tuoj pat ją išpažinti Atgailos sakramente, kol nesuvešėjo, kol jos laukinės pasekmės nepradėjo naikinti šeimų, draugysčių, bendruomenių ir pačios visuomenės.

Evangelijos skaitinys pasakojo ir apie visai kitokį Jėzaus nesupratimą, iš jo paties giminių pusės, kuriems jis, dėl savojo naujojo gyvenimo būdo, klajojant, atrodė „galvos netekęs“. Jėzus taip atsidėjo ligoniams ir nusidėjėliams, kad, kaip sakoma tame pat epizode, neturėjo laiko net pavalgyti (20). Tokia Jėzaus pirmenybė: mokyti ir gydyti žmones.

Tad jo giminaičiai nusprendė Jį parsivesti į Nazaretą, į namus. Atvyko ten, kur Jėzus pamokslavo ir paprašė Jį pakviesti. Jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“. O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Jėzus subūrė naują šeimą, kuri pagrįsta ne gamtiniais ryšiais, o tikėjimu į Jį, į Jo meilę mums, kuri mus priima ir suvienija, Šventojoje Dvasioje. Visi priimantys Jėzaus žodį yra Dievo vaikai ir broliai tarpusavyje, - sakė popiežius. Toks atsakymas nėra nepagarba savo motinai ar giminaičiams. Priešingai, tai pats didžiausias Marijos pripažinimas, nes būtent ji yra tobuliausia mokinė, kuri visame kame pakluso Dievo valiai.

Tad, baigdamas sekmadienio vidudienio mąstymą meldė popiežius, - tepadeda „Motina Mergelė gyventi bendrystėje su Jėzumi, pripažįstant Jame ir Bažnyčioje veikiančią Šventąją Dvasią, gimdant pasaulį naujam gyvenimui“.

*

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į savo klausytojus.

Broliais ir seserys, - sakė jis, - iš naujo trokštu perduoti mylimai korėjiečių tautai ypatingą draugystės ir maldos linkėjimą. Tegu pokalbiai ateinančiomis dienomis Singapūre prisideda prie atvėrimo kelio, kuris užtikrintų Korėjos pusiasaliui ir visam pasauliui taikią ateitį.

Popiežius Pranciškus pakvietė visus audiencijos dalyvius šv. Petro aikštėje melsti to Viešpaties ir prašyti Dievo Motinos, Korėjos Karalienės, užtarimo, kartu sukalbant „Sveika, Marija“ maldą.

Birželio 12 dieną, antradienį, Singapūre įvyks JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos totalitarinio režimo lyderio Kim Yo-jong susitikimas, kurio metu, kaip viliamasi, bus pasiektas tikėtinas susitarimas dėl taikos užtikrinimo, ypač dėl branduolinio nusiginklavimo. Tiek JAV prezidentas, tiek Šiaurės Korėjos režimo lyderis į Singapūrą atvyko daugiau nei parą prieš tarpusavio susitikimą. (RK / Vatican News)

2018 birželio 11, 15:05