Paieška

Vatican News
Popiežius priėmė vokiečių liuteronų delegaciją Popiežius priėmė vokiečių liuteronų delegaciją 

Popiežius: ekumenizmas – ne tik teologai, bet visa Dievo tauta

Ekumenizmas tai ne tik Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių vadovų, ne tik elito užduotis, bet jame turi dalyvauti kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų brolių ir seserų, drauge besimeldžiančių, vieni kitus mylinčių, kartu liudijančių savo tikėjimą, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą priėmęs liuteronų delegaciją iš Vokietijos.

Sveikindamas savo svečius, popiežius pirmiausia priminė neseniai švęstą Reformacijos pradžios 500 metų sukaktį, kurios minėjimuose dalyvavo ir katalikai. Taip pat ir jis pats šia proga dalyvavo Švedijos Lundo mieste vykusiose ekumeninėse pamaldose. „Dėkodami Dievui galime konstatuoti, sakė popiežius, kad po penkių šimtmečių gana skausmingos istorijos, priešiškumo ir konfliktų, per pastaruosius penkis dešimtmečius vis labiau stiprėjo mūsų bendrystė. Šventosios Dvasios veikimo, broliškų susitikimų, labiau Evangelijos, negu žmogiškosios strategijos įkvėptų gestų, taip pat oficialaus liuteronų ir katalikų dialogo dėka sugebėjome įveikti įsisenėjusį abipusį priešiškumą. Tikimės su Dievo pagalba ateityje įveikti visus nesutarimus. Bendras Reformacijos sukakties minėjimas sutvirtino įsitikinimą, kad toliau eisime ekumenizmo keliu“.

„Visada reikia pradėti nuo maldos, sakė Pranciškus. Ne žmonių projektai, bet Šventoji Dvasia turi mums rodyti kelią. Ji praskina kelią ir rodo kur eiti. Šventoji Dvasia mus veda meilės keliais. Kaip krikščionys, katalikai ir liuteronai, turime vieni kitus mylėti. „Nuskaidrinę savo sielas klusnumu tiesai […] karštai iš širdies mylėkite vieni kitus” (1 Pt 1,22-23). Esme taip pat pašaukti visi kartu padėti stokojantiesiems ir persekiojamiems. Dėl tikėjimo į Jėzų persekiojamų brolių kančia yra kvietimas siekti konkrečios ir regimos vienybės tarp mūsų. Remkime vieni kitus kelionėje. Siekime vienybės taip pat ir teologų dialogu, tačiau atsiminkime, kad joks dialogas nežengs pirmyn, jei mes patys stovėsime vietoje. Turime eiti pirmyn. Reikia ne skubiai bėgti į priekį, tik tam, kad kuo greičiau pasiektume iš tolo matomą tikslą, bet visiems kartu kantriai keliauti, Dievo žvilgsnio lydimiems“. Tai, pasak popiežiaus, ypač pasakytina apie tokias teologinio dialogo temas kaip Bažnyčios ir Eucharistijos samprata, kurios turi būti giliai išmąstytos, kad būtų pasiektas visiems priimtinas požiūris. Ekumenizme neturi dalyvauti tik mūsų bendruomenių elitas, bet kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų brolių ir seserų, drauge besimeldžiančių, vieni kitus mylinčių, kartu liudijančių savo tikėjimą. Tik taip suprasdami ekumeninį dialogą, mes galėsime žengti pirmyn, Šventosios Dvasios vedami.

Pabaigoje, popiežiui pasiūlius, visi vokiškai sukalbėjo „Tėve mūsų“. (JM / VaticanNews)

Popiežius priėmė vokiečių liuteronų delegaciją
2018 birželio 04, 13:45