Paieška

Vatican News

Popiežius priėmė Maltos Ordino vadovą

Popiežius Pranciškus penktadienį priėmė neseniai išrinktą naują Maltos Ordino Didįjį Magistrą Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto kartu su Ordino vadovybės delegacija.

Suverenusis Jeruzalės, Rodo ir Maltos Šv. Jono ligoninės riterių ordinas sekmadienį, birželio 24-ąją, švęs savo globėjo šv. Jono krikštytojo šventę.

Jeruzalės, Rodo ir Maltos suvereniajam kariniam ordinui pradžią davė 1099 m. Jeruzalėje įkurta piligrimų prieglauda, dedikuota šv. Jonui Krikštytojui. Vėliau, kai iš Europos atvykstantys riteriai užkariavo Palestiną, ir šv. Jono bendruomenė persiorganizavo į riterių ordiną. Žlugus krikščionių valstybei Palestinoje, Šv. Jono ordinas persikėlė į Rodo salą. Turkų nugalėtas vėliau persikėlė į Maltą. Rode ir Maltoje broliai tvarkėsi kaip savarankiška valstybė. 1798 m. Ordino brolius iš Maltos išvarė Napoleonas. Po Vienos kongreso Maltą valdę anglai neleido broliams grįžti į salą. 1834 m. jiems buvo leista įsikurti popiežių valdytoje Romoje. Nors ir neturėdamas savosios teritorijos, Maltos Ordinas išsaugojo suverenumą. Kaip savo istorijos pradžioje, taip ir dabar, Ordinas vadovaujasi šūkiu “Tuitio fidei et obsequium pauperum” (Tikėjimo gynimas ir pagalba vargšams). Šiais laikais Maltos Ordinas yra viena didžiausių krikščioniškų humanitarinių organizacijų, išlaikančių ligonines ir prieglaudas ne tik skurstančiuose pasaulio regionuose, bet ir Vakarų šalyse, turintis vaikų ir senelių namus, ambulatorijas, greitosios pagalbos tarnybą. Maltos Ordino pagalbos tarnyba veikia ir Lietuvoje. Lietuvos Respublika palaiko su Maltos Ordinu diplomatinius santykius (JM / VaticanNews)

2018 birželio 22, 16:00