Paieška

Vatican News
World Council Churches General Secretary Rev. Olav Fykse Tveit Popiežius Pranciškus ir Pasaulinės Bažnyčių Tarybos Generalinis sekretorius kun . Olav Fykse Tveit  

Ketvirtadienį popiežius lankysis Ženevoje

Šventojo Tėvo vienos dienos vizitas Šveicarijoje, 23-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė, bus ekumeninė piligrimystė: Popiežius lankysis Pasaulinės Bažnyčių tarybos Ekumeniniame centre, melsis ir bendraus su jos vadovais ir keliais šimtais asamblėjos narių, dalyvaus asamblėjos sesijoje. Ekumeninės piligrimystės tema: „Kartu eiti, melstis ir dirbti“

Popiežius Pranciškus priėmęs Šveicarijos konfederacijos prezidento, katalikų vyskupų konferencijos ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos kvietimus, Ženevoje susitiks su Šveicarijos valstybės vadovu, katalikų vyskupais, tačiau jo piligrimystės pagrindinis tikslas – apsilankyti Pasaulinės Bažnyčių tarybos Ekumeniniame centre Ženevoje jos įsikūrimo septyniasdešimtmečio sukakties proga.

Pasaulinė Bažnyčių taryba atstovauja per pusei milijardo krikščionių nekatalikų visame pasaulyje ir yra pagrindinė Katalikų Bažnyčios ekumeninio dialogo partnerė. Katalikų Bažnyčia nepriklauso Pasaulinei Bažnyčių tarybai, tačiau palaiko artimus ryšius, apie kuriuos liudija katalikų dalyvavimas bendroje mišrioje Pasaulinės Bažnyčių tarybos komisijoje ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos kasmet globaliniu mastu su Pasauline Bažnyčių taryba rengiamos Maldų už krikščionių vienybę savaitės.

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio pavakare Ženevoje susitiks su Šveicarijos katalikų bendruomene, aukos jaunimo globėjo šv. Liudviko Gonzagos minėjimo Mišias, jų metu pasakys homiliją. Mišiose žada dalyvauti apie 40 000 tikinčiųjų iš Ženevos, kitų Šveicarijos vietovių, kaip ir iš kaimyninės Prancūzijos.

Likus valandai iki kelionės atgal į Romą, popiežius Pranciškus susitiks su visais Šveicarijos Katalikų Bažnyčios vyskupais ir su Apaštališkųjų atstovybių darbuotojais. Vyskupų konferencijai priklauso visų šešių Konfederacijos katalikų vyskupijų vyskupai ir dviejų teritorinių abatijų abatai. Visos Šveicarijos vyskupijos ir abatijos yra tiesiogiai priklausomos nuo Šventojo Sosto. Šveicarijoje veikia dvi Popiežiaus atstovybės: sostinėje Berne - Apaštališkoji nunciatūra, Ženevoje – Šventojo Sosto nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 18, 16:13