Paieška

Vatican News
201-06-23 Emouna Fraternite Alumni 201-06-23 Emouna Fraternite Alumni  (Vatican Media)

Popiežius Pranciškus priėmė „Emouna“ asociacijos narius

Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė keliolika „Emouna“ asociacijos narių, išpažįstančių skirtingas religijas. „Emouna“ asociacija gimė Paryžiaus politinių studijų instituto (SciencesPo) kontekste. Galima paminėti, kad tai viena iš prestižiškiausių institucijų ne vien Prancūzijoje, bet pasaulyje politikos ir tarptautinių santykių studijų srityje. Keliasdešimt jos buvusių auklėtinių tapo valstybių ir vyriausybių galvomis.

„Emouna“ asociacija gimė „Emouna“ programos, kuri dėstoma institute, aplinkoje. Žodis „Emouna“ yra hebrajų kilmės ir išreiškia „pasitikėjimą ateitimi“. Programa yra ypač skirta religinių bendruomenių vyresniesiems, pristatant politines ir institucines nuostatas Europoje religinių praktikų atžvilgiu, pristatant pagrindines religijas, jų intelektualines ir kulto tradicijas, naudojantis įvairių disciplinų teikiamomis įžvalgomis.

Dėkoju Dievui už jūsų asociacijos egzistavimą, (...) pasiūlytos ir pradėtos Paryžiaus politinių studijų instituto, dalyvaujant didžiosioms religijoms Prancūzijoje. Džiaugiuosi jūsų asociacijos siekiu sustiprinti įvairių religijų narių broliškus ryšius, gilinti tyrimus. (...) jūs patvirtinate sveiko pliuralizmo galimybę, gerbiančio kiekvieno skirtumus ir vertybes, - sakė popiežius Pranciškus, pridurdamas: - jūs taip pat liudijate, atvirumo dvasioje, religijų sugebėjimą dalyvauti sekuliarizuotos visuomenės viešuose debatuose. Ir taip pat parodote, jog, dėka broliškų ryšių, dialogas tarp skirtingų religijų išpažinėjų yra būtina sąlyga taikai pasaulyje. Jus drąsinu ištvermingai eiti šiuo keliu, derinant trejas dialogui esmines nuostatas: tapatybės pareigą, drąsą keistis, intencijų nuoširdumą. Žinote, - tęsė Šventasis Tėvas, - kad tikrą brolystę galima patirti tik esant atviru kitam.

Pasak jo, tai nereiškia susitaikymo viską sumaišant, tačiau nuoširdų bandymą praturtėti iš vienas kito skirtingumo, siekiant tai gerai suprasti ir gerbti, nes kiekvieno gėris yra visų gėryje.

Todėl jus kviečiu liudyti, jog religija nėra problema, tačiau sprendimo dalis. (...) Ji primena, kad būtina kelti akis į Aukštybes, mokantis kurti žmonių miestą. Taip galite vienas kitą paremti, kad būtumėte tarsi stiprūs medžiai, įleidę šaknis į istorijos ir savo tradicijų žemę; taip darant prisidėti prie visų geros valios vyrų ir moterų, kad neapykantos užterštas oras virstu brolybės deguonimi. Jus drąsinu auginti susitikimo ir dialogo kultūrą, remti taiką ir švelniai bei pagarbiai ginti kiekvieno asmens gyvybės sakralumą prieš kiekvieną fizinę, socialinę, psichologinę ar ugdymo prievartą, - kalbėjo popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2018 birželio 23, 16:24