Paieška

Vatican News
Konstantinopolio patriarchato delegacija aplankė popiežių Konstantinopolio patriarchato delegacija aplankė popiežių  (Vatican Media)

Popiežius ortodoksų delegacijai: daugiau progų, visais lygiais

Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse popiežius Pranciškus susitiko su Konstantinopolio patriarchato delegacija, kuri taip pat atvyko dalyvauti šioje šventėje, kaip, panašiai, Šventojo Sosto delegacija vyksta į Stambulą apaštalo Andriejaus iškilmei. Tai Romos Bažnyčios ir Konstantinopolio Bažnyčios draugystės ir bendrystės išraiška.

„Atminti apaštalus, jų mokymą ir liudijimą reiškia atsiminti bendras šaknis, kurios maitina mūsų Bažnyčias seseris, taip pat įsisąmoninti bendrą Evangelijai tarnaujančią misiją, kad gimdytume naują žmoniją, siekiančią Dievo“, - sakė popiežius Pranciškus patriarcho Baltramiejaus siųstai delegacijai.

Savo pasisakyme jis skyrė daug dėmesio temai, kuri rūpi tiek jam, tiek patriarchui Baltramiejui: krypčiai, kuria juda mūsų visuomenės ir tai didžiulei kainai, kurią žmonija moka judėdama ta kryptimi.

„Daugelyje tradiciškai save krikščioniškomis vadinančiose visuomenėse, be šviesių ištikimybės Viešpačiui Jėzui Kristui pavyzdžių, stebimas laipsniškas užtemdymas krikščioniško tikėjimo, kuris nebeorientuoja pavienių asmenų ir viešų sprendimų. Panieka asmens orumui, mokslo ir technikos suabsoliutinimas, gamtinių išteklių neribotas išnaudojimas byloja apie tragišką tikrovę“,- sakė popiežius, tuoj pat pabrėždamas, jog negalima nuleisti rankų.

Pranciškus priminė patriarcho Baltramiejaus pranešimą, skaitytą šių metų gegužės 26 dieną konferencijoje Romoje apie „Bendrą krikščionių planą dėl bendro gėrio“. Savo pranešime ortodoksų dvasinis lyderis pareiškė, jog „mes atmetame cinišką frazę „nėra alternatyvos“. Kitais žodžiais tariant, mes atmetame pareiškimą, jog neatitikimas globalizacijos ir „ekonomikos autonomijos“ įsakams veda link skurdo plėtros, nekontroliuojamų visuomeninių virsmų ir konfliktų. Nepriimtina, kad alternatyvios vystymosi formos bei socialinio solidarumo ir teisingumo jėga yra ignoruojami ir peikiami. Mūsų Bažnyčios gali sukurti naujas mūsų pasaulio transformacijos galimybes. Faktiškai, pati Bažnyčia yra transformacijos, dalijimosi, meilės ir atvirumo įvykis. Utopiška manyti, kad solidarumas ir socialinė santarvė gali būti pasiekiami globalizavimu ir gyvenimo standartų kėlimu arba internetu ir komunikacija (...) Mūsų Bažnyčiose mes patiriame palaimintą tikrumą, jog ateitis priklauso ne „turėjimui“, o „buvimui, ne „savinimuisi“, o „dalijimuisi“, ne individualizmui ir egoizmui, bet bendrystei ir solidarumui, ne susiskaldymui, o meilei“.

Popiežius visiškai pritaria šiems žodžiams. „Mane guodžia tai, kad šis žvilgsnių sutapimas su mano mylimu broliu Baltramiejumi virsta konkrečiu bendru darbu“, - pridūrė Šventasis Tėvas, paminėdamas bendradarbiavimo kovoje prieš naujas pavergimo formas, kūrinijos apsaugos ir taikos siekimo sritis.

Jis taip pat padėkojo, jog patriarchas Baltramiejus priėmė kvietimą atvykti į Artimųjų Rytų krikščionių Bažnyčių ir bendruomenių vadovų susitikimą Baryje, liepos 7-ąją dieną, melstis ir mąstyti apie dramatišką tiekos brolių ir seserų situaciją tame regione.

Pranciškus palinkėjo, kad „visais lygiais“ daugėtų progų katalikams ir ortodoksams dirbti, melstis ir skelbti  vieną Kristaus Evangeliją kartu. „Brangūs broliais, dar kartą ačiū už jūsų atvykimą. Užtariant šventiesiems Petrui, Pauliui ir Andriejui, šv. Petro broliui, visagalis Viešpats tepadeda mums būti ištikimais Evangelijos skelbėjais. Melsdamas mums visiems Jo palaiminimo taip pat ir jūsų prašau melstis už mane“, - užbaigdamas savo kreipimąsi sakė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

Photogallery

Popiežiaus audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai
2018 birželio 28, 12:24