Paieška

Vatican News
Popiežius ir Maskvos patriarchato delegacija Popiežius ir Maskvos patriarchato delegacija 

Popiežius Maskvos patriarchato delegacijai: melskimės, laiminkime, keliaukime kartu

Trečiadienį, gegužės 30 d., prieš bendrąją audienciją, popiežius Pranciškus susitiko su Maskvos patriarchato delegacija. Šia proga nebuvo numatytos oficialios kalbos, tačiau popiežius kreipėsi į savo svečius trumpu sveikinimu, kurio tekstas Vatikane paskelbtas šeštadienį.

Sveikindamas Maskvos patriarchato išorinių ryšių departamento vadovą metropolitą Ilarioną ir jo vadovaujamą dvidešimties asmenų, dvasininkų ir pasauliečių, delegaciją, popiežius sakė, kad jis džiaugiasi, galėdamas kartu su jais eiti vienybės keliu, nes tai vienintelis kelias, žadantis ką nors tikra, kai tuo tarpu nesantaikos kelias visada veda į karus ir griovimą.

Savo sveikinime popiežius netiesiogiai atsiliepė į rusų ortodoksų gretose kartais girdimus priekaištus, kad katalikai skverbiasi į jų teritoriją. Be to, kaip žinoma, Maskvos patriarchatas nepalankiai žiūri į graikų apeigų katalikus. „Jūsų akivaizdoje noriu pakartoti, sakė Pranciškus, jog Katalikų Bažnyčia niekada neleis, kad iš jos narių kiltų susiskaldymas. Mes niekada to neleisime ir aš to nenoriu. Maskvoje, Rusijoje, yra tik vienas – jūsų – patriarchatas. Mes nekursime kito patriarchato. O jei kuris nors katalikų tikintysis – pasaulietis, kunigas ar vyskupas – kelia unitizmo vėliavą, kuri jau neveiksni, priklauso praeičiai, man dėl to skaudu. Norime, kad būtų gerbiamos su Roma susivienijusios Bažnyčios, bet unitizmas kaip vienybės kelias šiandienai netinka“.

„Man teikia paguodą išteista ranka, broliškas apsikabinimas, minčių vienybė, bendra kelionė. Ekumenizmas tai kelionė, tad keliaukime, sakė Pranciškus. Kai kas mano, kad pirma reikėtų pasiekti doktrininį susitarimą, kuris pašalintų visus skirtumus ir tik po to keliauti kartu. Aš tam nepritariu. Ekumenizmui tai netinka, nes nežinome, kada tą susitarimą pasieksime. Turime tęsti teologijos studijas, turime išsiaiškinti visus punktus, bet jau dabar turime keliauti kartu, nelaukdami kol viskas bus išspręsta“.

Popiežius dar kartą patikino Maskvos patriarchato atstovus, kad katalikai gerbia rusus ortodoksus ir kad Katalikų Bažnyčia, Katalikų Bažnyčios nesikiša į rusų Ortodoksų Bažnyčios vidaus reikalus.

Galiausiai popiežius Pranciškus paminėjo maldos svarbą, ragino melstis vieniems už kitus. „Norėčiau jums papasakoti, - pridūrė Pranciškus, - kad Patriarchas (Kirilas), po mudviejų susitikimo, man atsiuntė šv. Serafimo relikviją. Aš šią relikviją laikau ant stalelio ir kiekvieną vakarą prieš miegą ir kiekvieną rytą vos atsikėlęs aš ją pagerbiu ir prie jos meldžiuosi už mūsų vienybę“.

„Melskimės vieni už kitus, laminkime vieni kitus ir keliaukime kartu“, - sakė Pranciškus rusų ortodoksų delegacijai.  (JM / VaticanNews)

2018 birželio 02, 14:11