Vatican News
2018-06-09 Papa Francesco Treno dei Bambini Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius jaunimui: nenusipirksite laimės supermarkete

Laimės neatneša nei karai, nei priešiškumas, nei apkalbos. Meilė yra vienų kitiems tarnystė. Tai tikrasis ėjimas, tikrosios laimės kelias.

Popiežius Pranciškus šeštadienio vakarą pasveikino piligrimystės „Mačerata-Loretas“ dalyvius. „Gyvenimas yra ėjimas, leidžia kasdien eiti pirmyn į tikrąją laimę, kurią sudaro Dievo meilė ir kitų meilė“, sakė popiežius Pranciškus, telefonu sveikindamas Mačeratos stadione naktinei piligrimystei susirinkusį jaunimą.

Popiežius kalbėjo po Mišių, kurias stadione aukojo kardinolas Ouellett, Vyskupų kongregacijos prefektas, kardinolas Menichelli, Ankonos arkivyskupas emeritas, vietos vyskupai ir kunigai. Kardinolas Ouellett Mišių homilijoje prisiminė popiežiaus laišką Pasaulio jaunimo dienai: „Koks jūsų giliausiais rūpestis? Viena iš daugelį jus prislėgusių baimių yra, kad esate nemylimi. Tačiau žinokite, kad Bažnyčia jumis pasitiki, tad ir jūs pasitikėkite Bažnyčia. Ar priimat šį iššūkį?“, - klausė jaunimo kardinolas Ouellet.

Popiežius pasidžiaugė jaunimo pasiryžimu dalyvauti ėjime per naktį. Tai labai geras ženklas, drąsino jaunimą popiežius:

„Ieškodami laimės sau ir kitiems gerai prisiminkite, kad laimės nenusipirksi supermarkete. Laimė ateina kai mylim ir atsiveriam kitų meilei, kai mylim kitus.

Laimės neatneša nei karai, nei priešiškumas, nei apkalbos. Meilė yra vienų kitiems tarnystė. Tai tikrasis ėjimas, tikrosios laimės kelias. Jaunime, eikite pirmyn visą laiką žvelgdami į horizontą. Pamatysit, kaip svarbu eiti pirmyn, žvelgiant į horizontą, kasdien po dar vieną žingsnį į priekį. Šis ėjimas yra gyvenimo ženklas. Gyvenimas – tai ėjimas, kad eidami kasdien artėtume prie laimės horizonto, laimės, kurią sudaro Dievo meilė ir kitų meilė“.

Popiežius palinkėjo gero ėjimo, šventos nakties ir susitikimo su Viešpačiu ir Dievo Gimdytoja Loreto Marijos namuose, palaimino piligrimystės dalyvius ir paprašė melstis už jį“. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 11, 13:45