Paieška

Vatican News

Gana karo! Popiežiaus taikos raginimo Sarajeve metinės

Birželio 6 dieną sukako popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Bosnijos Hercegovinos sostinę Sarajevą trečiosios metinės. Šventasis Tėvas į Sarajevą nuvyko kaip taikos ir dialogo piligrimas. Iš sostinės stadiono pakilo popiežiaus taikos raginimas: „Gana karo!“

Birželio 6 dieną sukako popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Bosnijos Hercegovinos sostinę Sarajevą trečiosios metinės. Šventasis Tėvas į Sarajevą nuvyko kaip taikos ir dialogo piligrimas. Iš sostinės stadiono pakilo popiežiaus taikos raginimas: „Gana karo!“ 

„Atvykau kaip taikos ir dialogo piligrimas“, pasakė Sarajevo oro uoste iš lėktuvo išlipęs popiežius, prisimindamas iki galo neužgijusias Balkanų karo 1992-1995 m. žaidas. Sekdamas prieš 18 metų kraštą aplankiusio šv. Jono Pauliaus II pėdomis, popiežius Pranciškus ragino serbus ortodoksus, kroatus katalikus ir bosnius musulmonus dialoguoti: „Bosnija Hercegovina ir Sarajevas nuo sankirčio perėjo į susitikimo kultūrą. Dabar, kai jau nuslinko juodi debesys, matosi sužydėjęs pavasaris“.

Popiežius priminė, kad Bosnija Hercegovina yra visavertė Europos dalis, prašė tarptautinę bendruomenę, ypač Europos Sąjungą, padėti spręsti problemas ir gydyti pačias giliausias žaizdas „žengiant atminties apvalymo ir ateities viltį žadančiu keliu“.

Popiežius Pranciškus užtikrino, jog Šventasis Sostas rems visas pastangas Bosnijoje Hercegovinoje ugdyti skirtingų tautybių ir religijų bendradarbiavimą, dialogą ir solidarumą, siekti bendrojo gėrio ir pastovaus vystymosi.

Popiežius pastebėjo Sarajeve netoli viena nuo kitos iškilusias sinagogas, bažnyčias ir mečetes, priminė miesto, kaip „Europos Jeruzalės“ vardą, pavadino Sarajevą kultūrų, tautybių ir religijų kryžkele, įpareigojančia tiesti naujus tiltus, prižiūrėti ir taisyti jau esančius.

Kulminacinis vienos dienos vizitas, po susitikimų su ganytojais ir kunigais, religijų lyderiais ir jaunimu, baigėsi Koševo stadione, kuriame popiežius Pranciškus aukojo Mišias, jų metu pakartojo taikos raginimą: „Broliai, seserys, šiandien dar kartą iš šio miesto tepakyla Dievo tautos ir visų geros valios vyrų ir moterų šauksmas: „Gana karo!“ (SAK / Vatican News)

2018 birželio 06, 15:52