Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: Šventumas - jaunystės eliksyras

Popiežius pasiuntė video sveikinimą jaunimui, susirinkusiam į tarptautinę jaunimo vigiliją šeštadienį Italijos Teramo vyskupijos Šv. Gabrieliaus šventovėje. Jaunimas kalbėjo Rožinį už būsimą Vyskupų sinodą jaunimui. Rožinio maldoje televizijos tilto pagalba kartu su italais dalyvavo taip pat Rusijos, Airijos, Taivano ir Panamos jaunimas. Vigiliją užbaigė Vyskupų Sinodo sekretoriaus kard. Lorenzo Baldisseri vadovaujamos šventosios Mišios.

Popiežius kvietė jaunimą žvelgti į Jėzaus Motinos Marijos pavyzdį. Marija buvo jauna, gal būt dar tik paauglė, kai tapo Dievo projekto dalyve. Ji išliko jauna ir tuomet kai tapo savo Sūnaus mokine, su tokiu pat kaip kiti jaunuoliai entuziazmu. Ji sekė Jėzų iki pat kryžiaus su tokia drąsa, kokią gali turėti tik jaunimas. Ji visiems amžiams išliko jauna. Ji jauna ir dabar, kai ją kontempliuojame paimtą į dangų, nes šventumas daro amžinai jaunais. Šventumas yra tikrasis jaunystės eliksyras, kurio mums taip reikia.

Popiežius kvietė jaunimą sekti savo globėjo, šventojo Sopulingosios Dievo Motinos Gabrieliaus gyvenimo pavyzdžiu. Studentų globėjas Gabrielius vaikystėje neteko mamos, tačiau greitai įsitikino, jog dvi mamos jį globoja iš Dangaus. Todėl visai suprantamas Gabrieliaus prisirišimas prie Rožinio maldos ir pamaldumas į Mariją. Būdamas aštuoniolikos metų tapdamas vienuoliu pasionionistu, jis pasirinko dvigubą – Sopulingosios Marijos Gabrieliaus vardą.

Nebijokite būti šventais, žvelkite į Mariją, į šv. Gabrielių, į visus šventuosius, kurie gyveno ankščiau jūsų ir jums rodo kelią, - ragino popiežius jaunimą. Maldos suvienyti jūs esate taikos ir susitaikymo pranašystė visai žmonijai. Nepaliaudamas kartosiu: „nestatykite sienų, tieskite tiltus!“. Mokykite vyresniuosius, kurių širdys dažnai sukietėjusios, rinktis dialogo ir santarvės kelią, kad perduotų savo vaikams ir vaikaičiams gražesnį, žmogaus vertą pasaulį.

Jaunime, neleiskite, kad jus nutildytų. Nebijokite klysti ir mokytis iš klaidų. Jei kas nors norėtų jus užčiaupti - tėvai, kunigai arba mokytojai – priminkite jiems, jog Bažnyčiai ir pasauliui jūsų, jaunimo, reikia tam, kad ir jie patys atjaunėtų. Taip pat neužmirškite, kad turite nenugalimus sąjungininkus - amžinai jauną Kristų; jauną moterį Mariją, Šv. Gabrielių ir visus šventuosius, kurie yra Bažnyčios amžinos jaunystės paslaptis. (SAK / VaticanNews)

2018 gegužės 12, 19:00