Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir Tarptautinės katalikiškų gydytojų asociacijų federacijos delegacija Popiežius Pranciškus ir Tarptautinės katalikiškų gydytojų asociacijų federacijos delegacija  (ANSA)

Popiežius: Sergantis žmogus - ne sugedusi mašina

Popiežius paprašė katalikų gydytojų, kad jų veiksmai, skirti ligonių gerovei, būtų labiau derinami su dvasininkais ir medicinos sielovados darbuotojais.

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Tarptautinės katalikiškų gydytojų asociacijų federacijos delegaciją, jai pasakytoje kalboje palietė medikų santykius su ligoniais, priminė kaip svarbu visuomet ginti ligonių orumą ir teisę į gyvybę.

Bažnyčia yra už gyvybę. Jai rūpi, kad niekas nebūtų prieš konkrečią egzistenciją, kad ir kokia ji būtų silpna, ar negalinti apsiginti, neišsivysčiusi arba vos prasidėjusi. Būti gydytojais katalikais reiškia jaustis medicinos darbuotojais, kuriuos tikėjimas ir bendrystė su Bažnyčia skatina vis labiau rūpintis brandžia krikščioniška ir profesine formacija, būti nenuilstamai pasišventusiems, visada jausti poreikį pažinti ir suprasti gamtos dėsnius, kad būtų geriau tarnaujama gyvybei, pasakė popiežius Pranciškus kalboje prisiminęs pal. popiežiaus Pauliaus VI enciklikos „Humanae vitae“ mokymą.

Šios enciklikos mokymas bus aptariamas būsimame Tarptautinės katalikiškų gydytojų asociacijų federacijos suvažiavime Zagrebe gegužės 30 – birželio 2 dienomis. 25-ojo Federacijos suvažiavimo tema: „Gyvybės sakralumas ir mediko profesija nuo „Humanae vitae“ iki „Laudato si“.

Popiežius prašė priešintis tendencijai sergantį žmonų nuvertinti tarsi būtų kaip remontuojama mašina, be pagarbos moraliniams principams, ir išnaudoti pačius silpniausius atmetant visa, kas neatitinka naudingumo ir pelno ideologijos.

Šventasis Tėvas ragino katalikus medikus savo kraštuose ir tarptautiniu lygmeniu, tiek specialistų sferose, tiek rengiant įstatymus, dalyvauti diskusijose tokiomis jautriomis etinėmis temomis kaip nėštumo nutraukimas, gyvenimo pabaiga ir genetinė medicina. Popiežius taip pat prašė katalikus medikus ginti tiek gydytojų, tiek visų sveikatos darbuotojų sąžinės laisvę. „Nepriimtina, kad jūsų vaidmuo būtų sumažintas iki paprasto ligonio valios ar nacionalinės sveikatos sistemos, kurioje darbuojatės, reikalavimų“.

Pageidautina, sakė popiežius, kad katalikų medikų asociacijų veikla būtų tarpdisciplininė ir apimtų kitus bažnytinius sektorius. Ypač stenkitės savo pastangas derinti su kunigų ir vienuolių, taip pat  visų sveikatos apsaugos darbuotojų pastangomis, kad kartu su jais būtumėte arti kenčiančiųjų. Jiems labai reikia ir jų, ir jūsų paramos. Būkite ne tik gydymo, bet ir broliškos meilės tarnai, visiems sutiktiems perduodantys savo žinias, žmonijos turtus ir evangelinę atjautą. (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 28, 14:02