Paieška

Vatican News
Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (AFP or licensors)

Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievas visada su mumis

Po Velykų laikotarpiu sekmadieniais kalbėtos „Regina Coeli“, šį sekmadienį, priklausantį jau eiliniam liturginiam metui, popiežius ir apie 25 tūkst. maldininkų Šv. Petro aikštėje kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą. Prieš tai trumpoje katechezėje popiežius priminė ką reiškią šį sekmadienį švęsta Švenčiausiosios Trejybės šventė.

Šios dienos Šventojo Rašto skaitiniai mums padeda suprasti, kad Dievas mums nori apreikšti ne tik, kad jis yra, bet kad jis yra su mumis, sakė Pranciškus. Jis yra „Dievas su mumis“. Jis mus myli, kartu su mumis keliauja, jam rūpi kiekvieno mūsų asmeninė istorija, jis globoja kiekvieną, ypač mažutėlius, tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Šio sekmadienio Evangelijoje prisikėlęs Viešpats pažada visada pasilikti su mumis. Jo buvimo ir Šventosios Dvasios galios dėka mes galime ramiai vykdyti mums skirtą misiją. Kokią misiją esame gavę? Skelbti ir liudyti Evangeliją, kviesti žmones į bendrystę su Viešpačiu, skelbti buvimo su juo džiaugsmą. Dievas, keliaudamas kartu su mumis, mus pripildo džiaugsmo ir džiaugsmas yra pirmoji krikščionių kalba.

Šventosios Trejybės šventėje kontempliuojame Dievo slėpinį – Dievo, kuris nuolatos kuria, gelbsti ir veda link šventumo. Jis visada keliauja kartu su žmonija, visas tautas ir visus žmones, nė vieno neišskiriant, jis kviečia priklausyti jo tautai. Krikščionis, pridūrė popiežius, nėra nuo kitų atsiribojęs individas, bet yra tautos narys, Dievo suburtos tautos narys.

Švenčiausioji Mergelė tepadeda mums su džiaugsmu vykdyti mums skirtą misiją, liudyti meilės ištroškusiam pasauliui, kad meilė yra gyvenimo prasmė, konkreti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Meilė. (JM / VaticanNews)

Džiaugsmas – krikščionių kalba
2018 gegužės 27, 16:09