Paieška

Vatican News
Popiežius su policininkais ir jų šeimomis Popiežius su policininkais ir jų šeimomis 

Popiežius: šeima perduoda tikėjimą ir ugdo piliečius

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Romoje tarnaujančiais italų policininkais ir jų šeimomis. Susitikime dalyvavo šeši tūkstančiai žmonių. Jiems popiežius kalbėjo apie šeimą, nuo kurios labiausiai priklauso žmogaus krikščioniškas ir pilietinis ugdymas.

Kai jūsų kapelionas paprašė audiencijos policijai ir pasakė, kad ateisite su šeimomis, labai apsidžiaugiau, sakė Pranciškus. Šeima tai pirmutinė bendruomenė, kurioje mokoma ir išmokstama mylėti; tai labai svarbi aplinka, kurioje mokoma ir išmokstama tikėjimo, kurioje išmokstama daryti  gera. Visų šių dalykų įmanoma išmokti tik kalbant šeimos „tarme“.

Sveika šeima esmingai svarbi pasaulio ir Bažnyčios ateičiai, ypač žinant visą tą daugybę iššūkių ir sunkumų, su kuriais tenka susidurti  kiekvieną dieną. Šeima, kaip ir visa žmogaus tikrovė, negali išvengti sunkumų. Tai patvirtina Šventasis Raštas, pradedant  Kaino brolžudišku smurtu prieš Abelį. Taip pat Šventajai Šeimai teko daug iškentėti, Marijai ir Juozapui su mažyliu Jėzumi teko bėgti į Egiptą. Evangelijose minima Petro uošvės liga, Marijos ir Mortos skausmas, mirus jų broliui Lozoriui, Najino našlės, netekusios vienturčio sūnaus, sielvartas.

Jėzus niekada abejingai nepraeina pro sergančius, kenčiančius, verkiančius žmones. Jėzaus pavyzdžiu ir Bažnyčia savo kasdieninėje veikloje stengiasi būti artima kasdieninio gyvenimo sunkumų slegiamiems, dėl nesantaikos šeimose, nesantaikos tarp kartų, dėl smurto namuose, ekonominių sunkumų, nedarbo kenčiantiems žmonėms. Jėzus nepalieka nė vieno sutikto kelyje. Jo gailestingumas teikia paguodą visiems, ypač šeimoms. Jis visiems padeda su meile siekti šventumo. Taip pat ir Bažnyčia, kaip rūpestinga motina,  moko tvirtai įsikibti Dievo, to Dievo, kuris mus myli ir mums padeda.

Dabartiniais laikais matome daugybę gilių permainų. Jūs, - sakė popiežius policininkams, - nuolatos tai matote savo darbe, ypač tokiame mieste kaip Roma.  Jums padeda darbe šeimoje įgyta patirtis, žmoniška pusiausvyra, išmintis ir vertybės.

Kartu su tikėjimu ir krikščioniškomis vertybėmis, šeima perduoda ir pilietines vertybes, moko būti visuomenės nariais, gerais ir sąžiningais piliečiais. Be šeimos valstybė negalėtų to pasiekti. Šeimos aplinkoje, kalbant šeimos „tarme“, vyksta ir žmogaus pilietinis ugdymas.

Baigdamas policininkams ir jų šeimos sakytą kalbą, popiežius jiems meldė Šventosios Nazareto šeimos ir Arkangelo Mykolo, policijos dangiškojo globėjo, užtarimo. (JM / VaticanNews)

Popiežiaus susitikimas su policininkais ir jų šeimomis
2018 gegužės 25, 15:18