Vatican News
Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto fundacijos „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ tarptautinio metinio suvažiavimo dalyviams Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto fundacijos „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ tarptautinio metinio suvažiavimo dalyviams 

Popiežius prašo kurti ekonominio teisingumo kultūrą

Popiežius padėkojo Šventojo Sosto fondui „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ už pastangas perduoti Bažnyčios socialinio mokymo išmintį verslo ir ekonomikos pasaulio atstovams, padrąsino toliau darbuotis dėl globalinės ekonominio teisingumo kultūros kūrimo.

Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė Šventojo Sosto fondo „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ tarptautinio metinio suvažiavimo dalyvius, prisiminė Fondo steigimo dvidešimt penktąsias metines ir jo steigėją šv. Joną Paulių II.

Popiežius Pranciškus padėkojo suvažiavimo dalyviams už jų pastangas verslo ir ekonomikos pasaulio atstovams perduoti Bažnyčios socialinio mokymo išmintį. Šventasis Tėvas patikino, jog Fondo tikslai po ketvirčio amžiaus kaip niekad reikalingi, nes socialiniai ir finansiniai iššūkiai, į kuriuos turi atsiliepti tarptautinė bendruomenė, yra tapę dar sudėtingesni ir tarpusavyje susiję.

„Dabartiniai ekonominės sistemos sunkumai ir krizė susiję su etine dimensija, su savanaudiškumo ir atmetimo mentalitetu, privedusiu prie atmetimo kultūros, kuri yra akla pažeidžiamiausių žmonių orumui. Tai akivaizdu stebint augančios „abejingumo globalizacijos“ moralinius iššūkius, į kuriuos turi atsiliepti žmonija“, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius atkreipė dėmesį į daugybę kliūčių integraliam žmogaus vystymuisi ne tiktai varginguose kraštuose, bet ir pertekliuje gyvenančiame išsivysčiusiame pasaulyje. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į svarbius etinius klausimus, susijusius su pasauliniu mastu vystančia migracija.

„Palaikydami pastovius ryšius su ekonomikos ir finansų pasaulio, kaip ir profsąjungų ir kitų viešojo sektoriaus sričių lyderiais, jūs siekiate užtikrinti, kad ekonominei veiklai būdinga socialinė dimensija būtų deramai ginama ir ugdoma.“

 „Jūsų įnašas yra ypatinga Bažnyčios dėmesio jaunimo ir šeimų ateičiai išraiška. Be to, tai veikla, kurioje ekumeninis bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus. Patriarcho Baltramiejaus dalyvavimas Fondo metiniame suvažiavime yra iškalbus bendros atsakomybės ženklas“.

Šventais tėvas šeštadienį atskirai privačioje audiencijoje priėmė Konstantinopolio ekumeninį patriarchą Baltramiejų I.

Fondą „Centesimus Annus – Pro Pontifice“ Bažnyčios socialiniam mokymui ugdyti ir skleisti įkūrė šv. Jonas Paulius II 1993 metais. (SAK / Vatican News)

Popiežius prašo kurti ekonominio teisingumo kultūrą
2018 gegužės 26, 16:46