Paieška

Vatican News
Popiežius su neokatechumenų judėjimo nariais Popiežius su neokatechumenų judėjimo nariais  (AFP or licensors)

Popiežius: neokatechumenai – brangi Dievo dovana Bažnyčiai

Šeštadienį priešpiet, Romos priemiesčio Tor Vergata rajono šv. Jono Pauliaus II aikštėje – toje pačioje vietoje, kur 2000 metais vyko didysis Pasaulio paunimo dienų susitikimas – popiežius Pranciškus susitiko su Neokatechumenų kelio judėjimo atstovais iš viso pasaulio, mininčiais įsikūrimo penkiasdešimtąsias metines.

Dėkokime Dievui už jo ištikimą meilę

Popiežius priminė, kad skaičius 50 svarbus Biblijoje: penkiasdešimtą dieną po Kristaus prisikėlimo apaštalams buvo atsiųsta Šventoji Dvasia; penkiasdešimtieji metai Senojo Testamento tradicijoje buvo švenčiami kaip Dievo palaiminti jubiliejaus metai. Neokatechumenų švenčiamas jubiliejus yra labai svarbi proga dėkoti Dievui už jo meilę ir ištikimybę.

„Dažnai mes dėkojame Dievui už jo dovanas, už tai ką jis mums duoda. Ir iš tiesų reikia jam už tai dėkoti. Tačiau dar labiau turėtume jam dėkoti už tai, kas Jis yra; už tai, kad jis yra ištikimai mylintis Dievas. Jo gerumas nuo mūsų nepriklauso. Kad ir ką mes darytume, Dievas visada mus ištikimai myli. Ir tai yra mūsų pasitikėjimo pagrindas, didžioji gyvenimo paguoda.  Tad drąsos, niekada neliūdėkite! - sakė Pranciškus. Kai sunkumų debesys ima kauptis virš jūsų dienų, visada atsiminkite nuolatos šviečiančią ir niekada nesileidžiančią ištikimą Dievo meilę. Atsiminkite jo gerumą, kuris visada stipresnis už kiekvieną mumyse pasireškiantį blogį. Atsimindami švelnią Dievo meilę įveiksite visus sunkumus“.

Neokatechumenų kelio judėjimo nariams popiežius taip pat kalbėjo apie jų ir visų krikščionių misiją – apie evangelijos skelbimą, kuris visada yra pagrindinis Bažnyčios prioritetas. Misija – tai vykdymas Jėzaus įsakymo eiti į visą pasaulį ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmones.

Eikite, nestovėkite vietoje

„Eikite. Misija mus verčia nestovėti vietoje. Gyvenime dažnai esame gundomi pasilikti ten, kur esame, nerizikuoti, tenkintis kontroliuojam situacija. Visada lengviau pasilikti namuose, supamiems mus mylinčių žmonių. Tačiau Jėzus mus siunčia: eikite! Ji nenori, kad sustotume pusiaukelėje. Jis nesiunčia mūsų į trumpas iš anksto apmokėtas keliones. Savo mokiniams jis aiškiai sako: eikite!“

Popiežiaus susitikimas su neokatechumenais

Ką reiškia eiti? Neturime būti apsikrovę iš namų pasiimtais nebūtinais daiktais. „Eiti reiškia išsižadėti to, kas nebūtina. „Skelbti reiškia atsisakyti. Tik atsikračiusi valdžios ir pinigų, tik laisva nuo triumfalizmo ir klerikalizmo Bažnyčia sugeba įtikinamai skelbti, kad Kristus yra žmogaus gelbėtojas. Kas iš meilės jam sugeba atsisakyti praeinančių dalykų, tas suranda didžiausią turtą – laisvę“.

Eikite kartu

Popiežius atkreipė dėmesį, kad Viešpats mus siunčia į misiją, naudodamas daugiskaitą – „eikite“. Viešpats nesako: „eik tu, tu ir tu“, bet sako: „eikite“, visi kartu. Misija – tai ėjimas ne pavieniui, bet kartu. Reikia mokytis eiti kartu. Neturime kitiems primesti savo žingsnių ritmo. Turime palydėti, palūkėti, visada atsimindami, kad kito žmogaus žingsnis kitoks negu mano. Kaip gyvenime, taip ir tikėjime bei misijoje mūsų žingsniai skiriasi. Turime eiti pirmyn visi kartu kaip Bažnyčia, ganytojai ir tikintieji, nebėgdami pirmiau kitų ir nesiskųsdami, kad kas nors lėčiau eina. Esame piligrimai ir broliai,  vieni kitus palydime, vieni kitiems padedame, suprasdami, kad žmogaus atsakui į Dievo kvietimą subręsti reikia tikros ir nuoširdžios laisvės.

Būkite mokiniai tarp mokinių

Prisikėlęs Jėzus mums sako: „Padarykite mokiniais“. Jis neragina užgrobti, pavergti, bet nori, kad dalintumės su kitais tuo, ką patys esame gavę. Mūsų misija – būti mokiniais kartu su visais Jėzaus mokiniais, suvokti save kaip priklausančius Bažnyčiai, kuri yra mokinė. „Aišku, - sakė popiežius, - Bažnyčia yra mokytoja, bet ji negalėtų būti mokytoja, jei prieš tai nebūtų buvusi mokinė, kaip ir negalėtų būti motina, jei nebūtų buvusi dukra. Štai mūsų Motina – nuolankioji Bažnyčia, Tėvo dukra, Mokytojo mokinė, laiminga žmonijos sesuo. Tokia yra mūsų buvimo mokiniais dinamika – esame mokiniai, kitus kviečiantys būti mokiniais. Tai visai kas kita negu prozelitizmas“.

Čia, pasak popiežiaus, glūdi skelbimo jėga, kad pasaulis tikėtų. Ne argumentai įtikina, bet patraukia gyvenimo pavyzdys; ne sugebėjimas priversti, bet drąsa tarnauti. Toks yra Neokatechumenų judėjimo „DNR“ – pašaukimas skelbti, gyvenant šeimoje, nuolankumas, paprastumas, šlovinimas.

Eikite pas visus. Mylėkite visas kultūras

„Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“. Jėzaus širdyje yra vietos visiems visų tautų žmonėms. Popiežius ragino neokatechumenus mylėti visus žmones, pas kuriuos jie siunčiami, mylėti visas kultūras ir tautų tradicijas. „Nesivadovaukite savo teorijomis ir schemomis, bet mokykitės konkrečiose situacijose. Šventoji Dvasia padės taip suformuluoti skelbiamą žinią, kad ji būtų suprantama toje aplinkoje ir tuo metu“.

„Broliai ir seserys, jūsų charizma yra neparastai brangi Dievo dovana mūsų laikų Bažnyčiai“, - baigė popiežius savo kalbą neokatechumenų kelio judėjimo nariams.

Susitikimas truko daugiau kaip dvi valandas. Kartu su tūkstančiais neokatechumenų judėjimo narių, atvykusių iš 134 šalių, kuriose šis judėjimas veikia, dalyvavo ir daugiau kaip šimtas ganytojų – devynios dešimtys vyskupų ir keliolika kardinolų.

Neokatechumenų kelio judėjimą prieš penkis dešimtmečius įkūrė dabar jau beveik aštuoniasdešimties metų amžiaus ispanas Kiko Arguello. Madride, o paskui Romoje, pats naujai atsivertęs, ėmė apaštalauti tarp netikinčiųjų ir nutolusiųjų nuo tikėjimo. Šiandien neokatechumenų kelias yra konsoliduota bažnytinė organizacija, remiama vyskupų, pripažįstama Šventojo Sosto, turinti šimtus tūkstančių narių visame pasaulyje. Šis judėjimas yra išugdęs daug kunigų; jis taip pat siunčia į nukrikščionėjusią aplinką mažas misionierių bendruomenes, kurias paprastai sudaro šeimos su vaikais, kartais vadovaujamos kunigo.

 

2018 gegužės 05, 16:13