Paieška

Vatican News
 Popiežiaus susitikimas su belgų katalikų asociacijos "Logia" nariais Popiežiaus susitikimas su belgų katalikų asociacijos "Logia" nariais  (ANSA)

Popiežius belgų asociacijai: tikėjimas tai ne uždarumo sinonimas

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su maždaug šimtų asmenų iš Belgijos, priklausančių katalikų asociacijai „Logia“. Šiuo vardu pasivadinusi organizacija – tai flamandiškai kalbančioje Belgijos visuomenės dalyje veikianti katalikų ekspertų grupė, žiniasklaidoje ir socialiniuose debatuose iš katalikiškų pozicijų komentuojanti ekonomikos, politikos, visuomenės gyvenimo įvykius ir reiškinius, skleidžianti Bažnyčios socialinį mokymą.

Dalyvaudami viešuose debatuose drąsiai skelbkite, kad Evangelija tai Jėzaus parodytas humaniškumo kelias, - sakė popiežius, - kad krikščionys nėra priešai, kurie tik rodo pirštais į dabartinės visuomenės gyvenimą ir jį smerkia, bet geranoriškai ir pagarbiai nori prisidėti prie bendro gėrio kūrimo. Įvairiomis savo iniciatyvomis liudykite, kad Bažnyčia nori padėti visiems visuomeninio gyvenimo dalyviams siekti visų gerovės ir kad tuo tikslu jį siūlo savąjį socialinį mokymą. Visada žodžiais ir darbais liudykite, kad tikėjimas į Jėzų Kristų nėra uždarumo sinonimas, bet jis yra Dievo dovana vaduojanti iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos, izoliacijos, kad jis yra džiaugsmo šaltinis, to džiaugsmo, kurio niekas negali atimti.

Dievo malonės remiami nuolankiai siekite to šventumo, į kurį Viešpats visus mus kviečia. Drąsiai ir ištvermingai tieskite tiltus tarp žmonių, tarp skirtingų kartų, tarp įvairių socialinių ir profesinių grupių, ypatingą dėmesį skirdami mažutėliams, vargstantiesiems, visiems žmonėms, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra atskirti ir atstumti.  (JM / VaticanNews)

Popiežius priėmė belgų katalikų asociaciją
2018 gegužės 12, 13:35