Paieška

Vatican News
Popiežius sveikina Popiežiškosios misijų draugijos Generalinės asamblėjos dalyvius Popiežius sveikina Popiežiškosios misijų draugijos Generalinės asamblėjos dalyvius  

Popiežius ragina neužmiršti Popiežiškosios misijų draugijos svarbos

Popiežiškosios misijų draugijos veikla leidžia Bažnyčiai atsiskleisti visiems kiekvienoje tautoje ir džiaugsmingai skelbti Gerąją Jėzaus Kristaus, pasaulio Išganytojo, Naujieną.

Popiežiškoji misijų draugija pradėjo veikti prieš beveik du šimtus metų su aiškiu tikslu melstis ir konkrečiais veiksmais paremti evangelizavimą naujose teritorijose, tačiau pasak popiežius Pranciškaus, apie šią Bažnyčios misijai labai svarbią instituciją žinoma tik labai nedaug.

Popiežius pirmadienį pasiuntė video sveikinimą Popiežiškosios misijų draugijos Generalinės asamblėjos dalyviams Romoje. Šventasis Tėvas padrąsino visus bendradarbiauti bendrame uždavinyje skelbti Evangeliją ir paremti jaunąsias Bažnyčias.

Popiežius Pijus XI Misijų draugiją, tiksliau Misijų draugijas, nes susideda iš daugelio vienuolių kongregacijų atstovų, suteikė Popiežiškosios draugijos teises ir vardą, norėdamas paliudyti Apaštalo Petro įpėdinio ypatingą rūpestį Bažnyčios misijomis tarp visų tautų.  

Malda yra pirmoji misionieriška tarnystė, kurią gali ir turi vykdyti kiekvienas krikščionis, pasakė popiežius Pranciškus. Ji pati veiksmingiausia, nors to negalima pamatuoti, nes pagrindinis evangelizavimo veikėjas yra Šventoji Dvasia, su kuria esame kviečiami bendradarbiauti. Popiežiškoji misijų draugija Popiežiaus vardu užtikrina lygų paramos paskirstymą, kad visos Bažnyčios pasaulyje gautų paramos minimumą evangelizavimui, sakramentams, dvasininkams, seminaristams, pastoraciniam darbui ir katechetams.

Popiežiškoji misijų draugija tarnauja Bažnyčios misijose šimtas dvidešimtyje kraštų, vadovaujama nacionalinių direktorių, kurių darbą Romoje koordinuoja tarptautiniai sekretoriatai. (SAK / Vatican News)

Popiežius ragina neužmiršti Popiežiškosios misijų draugijos svarbos
2018 gegužės 28, 15:16