Paieška

Vatican News

Gegužės 24 – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena

Popiežius Pranciškus priminė gegužės 24-ąją švenčiamą Marijos, Krikščionių pagalbos šventę, ypatingai minimą Šešano Marijos šventovėje, šalia Šanchajaus, Kinijoje.

„Ši šventė mus kviečia dvasia vienytis su visais tikinčiaisiais katalikai, gyvenančiais Kinijoje. Malda kreipiamės į Mariją ir prašome, kad jie galėtų uoliai ir ramiai gyventi tikėjimu, kad konkrečiais darbais liudytų tarpusavio brolybę, santarvę ir susitaikinimą, būdami tikroje bendrystėje su Petro Įpėdiniu. Brangieji Viešpaties mokiniai Kinijoje, – kreipsi popiežius į Kinijos katalikus, - visuotinė Bažnyčia meldžiasi su jumis ir už jus, kad ir sunkumuose pasitikėtumėte Dievo valia. Švenčiausioji Mergelė jums visada padės ir su motiniška meile globos“.  

2018 gegužės 23, 13:18