Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija monfortiečių dvasinei šeimai Popiežiaus audiencija monfortiečių dvasinei šeimai  (Vatican Media)

Popiežius: Meilės civilizacija - pasaulio siela

Popiežius Pranciškus liepė monfortiečių dvasinei šeimai „irtis į gilumą, kupinai pasitikėjimo“. „Mokykimės iš Jėzaus kaip priimti kitą, kaip su juo užmegzti ryšius, ypač tada, jei jis skirtingas, kilęs iš kitos kultūros arba yra kitos kartos“.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Tvirtai atsiremkit į šv. Liudviko Marijos padėtus pamatus, paragino popiežius kalbėdamas penktadienį Šv. Gabrieliaus brolijos generalinės kapitulos nariams ir su jais audiencijoje priimtiems monfortiečių dvasinei šeimai priklausančių vienuolijų atstovams.

Vienas iš šių pamatų, sakė Pranciškus, yra Dievo Žodžio nuolatinis apmąstymas. Kitas yra Išmintis, reikalaujanti nuolankiu pasidavimu klausytis Dievo, su atkaklia ištikimybe veikti Jame ir per Jį.

Brolystės gyvenimas

Brolystės kelias yra pranašiškas pasauliui, paženklintam individualizmo, globalizacijos, vartotojiškumo, veiksmingumo ir išvaizdingumo. Tai patirtis kuri kasdien „duoda liudijimą“, žavi ir evangelizuoja. Šis kelias yra užkrečiantis, skatinantis būti atviriems Šv. Dvasios veikimui, užmirštant save.

Perėjimas nuo eilinio gyvenimo į brolišką gyvenimą gali kasdieninio gyvenimo ėjimą paversti malonesniu ir laimingesniu. Dėmesys broliui, kuris yra greta manęs, dialogas su juo, ugdo bendrystę skirtingumuose. Linkiu, kad dabartinės dvasinės krizės, sukeliančios nusiminimą ir liūdesį dėl gyvenimo prasmės praradimo, akivaizdoje kurtumėte svetingas bendruomenes, kuriose gera gyventi, ypač jaunimui liudijant džiaugsmą sekti Kristumi ir atsiliepti į jo pašaukimą.

Meilės civilizacija

Pasakymas „Mylėkite širdimi ir rankomis“ išreiškia visa tai ką monfortiečių dvasinė šeima trokšta išgyventi ir perduoti. Tik meilės civilizacija galės tapti globalizuoto ir nuolat besikeičiančio pasaulio siela.

Jėzus - Įsikūnijusi Išmintis

Mokykimės iš Jėzaus, Įsikūnijusios Išminties, kaip reikia priimti kitą ir su juo megzti ryšius, ypač jei jis skirtingas, kilęs iš kitos kultūros arba yra kitos kartos, stengiantis atsiliepti į jo lūkesčius ir su konkrečiais gestais išsakyti mūsų meilę, išreikšti atjautą, dalijimąsi, kad ir būtų rizikinga“.

Irkitės į gilumą

Jūsų misijos centre visada būdavo dėmesys vargstantiems ir atstumtiesiems. Ir toliau stenkitės padėti taip, kad jie patys būtų savo ateities šeimininkai, užimtų savo vietą visuomenėje. „Irkitės į gilumą kupini pasitikėjimo ir atnaujinto misionieriško įsipareigojimo“.  

2018 balandžio 27, 16:57