Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį  (AFP or licensors)

Popiežius: Jėzus mums padeda gyventi gražų ir vaisingą gyvenimą

Sekmadienio vidudienį, prieš velykinę „Regina Coeli“ maldą sakytoje kalboje popiežius komentavo šio sekmadienio Evangeliją, kurioje Kristus prisistato kaip Gerasis Ganytojas.

„Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“ (Jn 10,11). „Šie Jėzaus žodžiai – toks jo prisistatymas, - sakė Pranciškus, - negali likti tik jausmų plotmėje, be jokio konkretaus poveikio. Jėzus mus pagydo savo buvimu, jis mus pagydo, būdamas ganytojas, kuris aukoja gyvybę. Atiduodamas už mus savo gyvybę, Jėzus sako kiekvienam iš mūsų: „tavo gyvybė tokia brangi, kad norėdamas ją išgelbėti, aš atidaviau visą save“. Dėl to jis yra Gerasis, pats geriausias Ganytojas. Jėzus mus pagydo, Jėzus mums padeda gyventi gražų ir vaisingą gyvenimą“.

„Toliau šios dienos Evangelijoje kalbama kokiomis sąlygomis Jėzus mus gali pagydyti ir padaryti mūsų gyvenimą džiugų ir vaisingą. „Aš pažįstu savąsias (avis), ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą“ (14-15). Jėzus čia nekalba apie pažinimą protu, bet apie asmenį santykį, apie išrinkimą, apie abipusę meilę, kuri yra Dievo Tėvo ir Sūnaus meilės atspindys. Mes užmezgame gyvą asmeninį ryšį su Jėzumi, leisdami, kad jis mus pažintų. Jis dėmesingas mums visiems; jis žino, kas yra mūsų širdyse, žino mūsų geras savybes ir trūkumus, žino ką gera esme nuveikę ir kiek kartų esame nusivylę. Jis mus priima tokius, kokie esame, su meile mus veda, kad nenuklystume nuo kelio. Savo ruožtu ir mes esame kviečiami pažinti Jėzų. O tai reiškia, kad turime juo sekti, nesirūpinti vien savimi, eiti naujais keliai, kuriuos Jėzus mums rodo, atverdamas prieš mus naujus akiračius. Jei mūsų bendruomenėse atvėsta troškimas gyventi artimoje bendrystėje su Jėzumi, klausyti jo balso ir juo sekti, tuomet neišvengiamai įsivyrauja su Evangelija nesuderinama mąstysena ir gyvenimo būdas“.

Maldos už pašaukimus diena

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos velykinės „Regina Coeli“ maldos popiežius dar kartą paminėjo sekmadienį švęstą maldos už pašaukimus dieną; priminė sekmadienio rytą įšventintus naujus kunigus, kurių keli pasirodė šalia popiežiaus Apaštališkųjų rūmų lange ir kartu su juo suteikė palaiminimą. „Prašykime Viešpatį, kad siųstų daug gerų darbininkų dirbti į savo laukus, kad pagausintų pašaukimus  į pašvęstąjį gyvenimą ir  į krikščionišką santuoką“.

Viešpatie, siųsk į savo laukus gerų darbininkų
2018 balandžio 22, 14:06