Paieška

Vatican News
Naujoji Dieviškosios Meilės šventovė Romoje Naujoji Dieviškosios Meilės šventovė Romoje 

Popiežiaus Rožinis – už taiką pasaulyje ir Sirijoje

„Divino Amore“ yra garsiausia, piligrimų gausiai lankoma Romos vyskupijos šventovė. Rožinį Šventasis Tėvas kalbės senojoje šventovės bazilikoje priešais Marijos „Dieviškosios Meilės Motinos“ paveikslą.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Kaip jau pranešta, gegužės pirmosios pavakare popiežius Pranciškus vadovaus Rožinio maldai vyskupijos Dieviškosios Meilės (Divino Amore) šventovėje. Popiežius kalbės Rožinį senojoje šventovės bazilikoje priešais Marijos „Dieviškosios Meilės Motinos“ paveikslą. Rožinio malda Šventasis Tėvas pradės Marijos mėnesio minėjimą. 

Popiežiaus Rožinio ypatingoji intencija – už taiką pasaulyje ir Sirijoje.

Į Romos priemiesčio šventovę prie Ardeatinos kelio (Castel di leva) antradienį, gegužės 1d., 17 val. atvažiuosiantį popiežių pasitiks vyskupijos ir prie šventovės veikiančių bendruomenių atstovai.

Po Rožinio maldos Šventasis Tėvas susitiks su šventovėje tarnaujančiais vienuoliais, Dieviškosios Meilės Marijos oblatų sūnumis ir Dieviškosios Meilės Marijos dukterimis, palaimins pirmojo šventovės rektoriaus ir klebono, Dievo tarno kun. Umberto Terenzi, Dieviškosios Meilės Marijos Oblatų steigėjo, kapą ir susitiks su parapijos senjorais, pakrikštytais šio Dievo tarno.

Popiežius taip pat lankysis prie šventovės veikiančiuose Dieviškosios Meilės Marijos oblatų globojamų senelių ir vaikų namuose, pasveikins parapijos tikinčiuosius, dalyvausiančius popiežiaus vadovausimoje Rožinio maldoje.

Šv. popiežius Jonas Pauliaus II prie šventovės senosios bazilikos pastatydino naują šiuolaikinę bažnyčią-šventovę kaip padėką už Romos miesto išgelbėjimą per Antrąjį pasaulinį karą, tuo įgyvendindamas karo metais popiežiavusio Garbingojo Dievo tarno Pijaus XII pasižadėjimą.

Švenčiant Gailestingumo jubiliejų prie šventovės senojo bokšto buvo įrengti Šventųjų metų Gailestingumo vartai.

Šventovės stebuklingame Marijos paveiksle pavaizduoti angelai, šlovinantys Mariją soste su kūdikėliu Jėzumi, virš kurių plevena Šventąją Dvasią simbolizuojantis balandis.
Marijos šventovė „Divino Amore“ yra garsiausia, piligrimų gausiai lankoma Romos vyskupijos šventovė, ypač mėgstamos naktinės procesijos į šventovę iš antikos laikų arenos „Circo Massimo“, kuri yra Romos centre.

2018 balandžio 28, 15:31