Paieška

Vatican News

Popiežiaus malda už ligonius slaugančias vienuoles

Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą Mišias aukojo už Šv. Vincento Pauliečio Artimo meilės darbų vienuoles, kurios tarnauja Šv. Mortos namuose, padeda popiežiui ir kitiems namų gyventojams, kartu išlaiko Vatikane šalia popiežiaus namų veikiančią mažą pediatrijos kliniką. Šventasis Tėvas priminė, kad šeštadienį minima seserų vincentiečių kongregacijos steigėja šv. Luiza de Marillac (de Marijak).

Pradėdamas ketvirtosios Velykų savaitės šeštadienio Mišias popiežius kvietė melstis už vienuoles vincentietes:

„Šiandien – šv. Luizos de Marillac minėjimas, melskimės už vienuoles vincentietes, kurios jau beveik šimtą metų išlaiko šią ligoninę, tarnauja šiuose Šv. Mortos namuose ir šioje ligoninėje. Viešpats telaimina vienuoles.“

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Šv. Mišių homilijoje Pranciškus kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kurios dėka Bažnyčia auga, bet taip pat veikia blogio dvasia, kuri stengiasi ją sugriauti. Velnias pavydi, siekdamas ją sugriauti pasitelkdamas pasaulio galią ir pinigą. Krikščionys nepasiduoda, bet pasitiki Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia, sakė Pranciškus.

Popiežius aptarė pirmąjį skaitinį iš Apaštalų darbų, kuriame pavydo apimti Antiochijos žydai piktžodžiaudami prieštarauja Pauliaus kalbai apie Jėzų, paskui sukursto pamaldžias kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius, kurie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių.

Bažnyčia auga Šventosios Dvasios dėka, bet iš kitos pusės veikia blogio dvasia, kuri stengiasi ją sugriauti. Visuomet taip buvo: žengiame pirmyn, o atėjęs priešas griauna. Kiek daug pastangų sudedama į šį augimą, kiek daug jame kankinystės. Visą laiką vyksta kova: iš vienos pusės Dievo žodis, kuris augina, o iš kitos – persekiojimai. Velnio ginklas, kuriuo jis siekia sustabdyti Evangelijos skelbimą, yra pavydas, velniškas pavydas. Velnio pyktis griauna, jis visą laiką siekia griauti. Matydami šią kovą prisiminkime gražų posakį: Bažnyčia žengia į priekį Dievo guodžiama ir pasaulio persekiojama. Taip yra. Nuolat vyksta kova. Šventoji Dvasia kuria Bažnyčios darną, o blogio dvasia ją ardo, iki pat mūsų laikų. Pasaulio galia yra šio pavydo įrankis: pasaulio galia prieš Dievo galią. Už galios yra pinigas. Nuo pat Prisikėlimo ryto pasaulio galia ir pinigas tildo tiesą. Krikščionis pasitiki Kristumi ir Šventąja Dvasia, ne pasaulio galia ir pinigu. (SAK / Vatican News)

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

 

2020 gegužės 09, 07:16
Skaityk viską >