Paieška

Mišios sekmadienio rytą: už liūdinčiuosius

Sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus prašė kartu su juo melstis už žmones, kurie liūdi, nes stokoja priemonių šeimai išlaikyti, nežino, kokia ateitis jų laukia. Homilijoje popiežius sakė, kad Jėzus visada keliauja su mumis, kad tikėjimas Jėzaus artumu yra krikščionybės esmė.

„Šiandien, per šias Mišias, melskimės už žmones, kuriuos slegia liūdesys dėl to, kad jie vieni, arba dėl to, kad nežino, kokia ateitis jų laukia, nesugeba išlaikyti šeimos, stokoja pinigų, neturi darbo. Daugybę žmonių slegia liūdesys. Šiandien melskimės už juos.“

Šio sekmadienio Mišių Evangelija – pasakojimas apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais kelyje į Emausą. „Ne kartą esame girdėję, kad krikščionybė – tai ne tik mokymas, ne tik elgsena, ne tik kultūra. Taip, ji apima visus šiuos dalykus. Tačiau svarbiausias dalykas yra susitikimas. Krikščionis – tai žmogus, kuris susitiko Jėzų Kristų, kuris leido, kad Jis jį sutiktų“, – pradėjo popiežius Mišių homiliją.

Evangelisto Luko pasakojimas apie Jėzus susitikimą su Emauso mokiniais mums padeda suprasti Jėzaus taktiką, parodo, kaip Jėzus elgiasi su mumis. Visų pirma matome, kad jis prisiderina prie mūsų gyvenimo tempo, neskubina, kantriai eina šalia. Taip pat matome, kaip kantriai jis išklauso, kas žmogų slegia, dėl ko jam neramu. Jis netgi apsimeta, kad nesupranta, ką mes nešiojamės viduje, ir prašo išsipasakoti. „Apie ką kalbate?“, – klausia Jėzus į Emausą keliaujančių mokinių. Ir tik kantriai išklausęs, jis ima mums kalbėti, aiškinti tai, ko nesuprantame. „Pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta“, – sako evangelistas Lukas. Popiežius prisipažino, jog skaitant šią Evangelijos ištrauką jis visada pagalvoja, kaip būtų įdomu išgirsti, ką tuo metu Jėzus kalbėjo. Kokia tai būtų nuostabi katechezė!

Galiausiai ateina svarbiausia susitikimo akimirka – mokiniai atpažįsta Jėzų. Tačiau susitikimas – tai ne tik tas svarbiausias duonos laužymo momentas, bet visa kelionė. Jėzus yra su mumis, kai mus slegia abejonės, sakė Pranciškus. Jis mūsų nepalieka ir kai mes nusidedame. Jis visada keliauja šalia mūsų. Kai slegiami abejonių mes atpažįstame Jėzų, prasideda malonės metas,  prasideda krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė.

Melskime malonės susitikti Jėzų kiekvieną dieną, sakė Pranciškus, jausti, kad jis keliauja su mumis per visą mūsų gyvenimą, kad jis mus lydi mūsų piligrimystėje. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 26, 11:29
Skaityk viską >