Vatican News

Popiežiaus homilija. Saugokime ne tik kūno, bet ir sielos sveikatą

Reikia gydyti ne tik kūno, bet ir sielos ligas. Vaistas – nuodėmių atleidimas, sakė popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus padarytą stebuklą – paralyžiuotojo pagydymą.

Evangelisto Morkaus aprašomo įvyko dalyviai nustebo ne tiek dėl paties pagydymo fakto, kiek dėl būdo, kuriuo Jėzus tai padarė. „Tau atleidžiamos nuodėmės“, – tarė Jėzus paralyžiuotajam. Šis atsikėlė ir pasiėmęs neštuvus nuėjo sau. „Kaip jis drįsta taip kalbėti?“, – piktinosi žmonės. „Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“ Pasak popiežiaus, Jėzus šiuo poelgiu parodo, kas yra svarbiausia. Jis ne tik pagydo kūno sveikatą, bet ir atleidžia nuodėmes.

„Kūno sveikta yra dovana, kurią turime saugoti. Tačiau Viešpats mus moko, kad turime saugoti ir savo širdį, savo dvasinę sveikatą“, – sakė popiežius. „Tai suprasti mums padeda Jėzaus žodžiai: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės“. Ar mes atsimename šį mūsų nuodėmių, mūsų klaidų atleidimo vaistą? Klauskime savęs: „Dėl ko turiu prašyti Dievą atleidimo?“ „Taip, taip, mes žinome, kad visi esame nusidėjėliai“. Tačiau toks atsikalbinėjimas gali mumyse sumenkinti tų pranašiškų Jėzaus žodžių galią. Supraskime, kad Jėzus šiandien kiekvienam iš mūsų sako, kad jis nori atleisti mūsų nuodėmes.“

„Jėzus mus moko paprasto, bet esminio dalyko: svarbi visa – kūno ir sielos – sveikata. Stropiai saugokime ne tik kūno, bet ir sielos sveikatą. Eikime pas Gydytoją, kuris gali mus pagydyti, kuris gali atleisti nuodėmes. Jėzus tam ir atėjo, dėl to jis atidavė gyvybę“, – kalbėjo popiežius. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 17, 15:10
Skaityk viską >