Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija: nebūkime nedėkingi, priimkime Viešpaties kvietimą

Evangelija šiandien klausia: kas man svarbiau – Viešpaties kvietimas ar mano kasdieniniai reikalai, sakė popiežius antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus pasakoja palyginimą apie žmogų, kuris surengė puotą, bet pakviestieji, visaip teisindamiesi, neatėjo. Šeimininkas dėl to labai supyko ir liepė tarnams atvesti ir prie stalo susodinti gatvėse ir patvoriuose sutiktus vargšus ir paliegėlius.

Puota, pokylis – tai dangaus, amžinybės su Viešpačiu simbolis, sakė Pranciškus. Visus Viešpats kviečia į savo puotą, tačiau mes neretai atmetame visiškai už dyką gautą kvietimą, atmetame Viešpaties dosnumą, o pirmenybę skiriame savo reikalams. „Į už dyką mums duodamas dovanas, į visiems skirtą kvietimą į puotą mes atsakome uždarydami savo širdies duris. „Aš neisiu. Man geriau būti vienam arba su žmonėmis, kuriuos pažįstu“. Tai nuodėmė. Tai Izraelio tautos ir mūsų visų nuodėmė. Užsidarymas. „Ne, aš turiu svarbesnių reikalų. Man svarbiau tai, kas mano.“ Tik mano ir mano“, – kalbėjo popiežius.

Popiežiaus homilija: priimkime kvietimą į Viešpaties puotą

„Gyvenimo kelyje dažnai mums tenka rinktis: arba priimti Viešpaties dosnumą, kvietimą su juo susitikti, arba užsidaryti savyje, su tuo, kas man rūpi. Dėl to Viešpats, kalbėdamas apie tokį užsidarymą, sako, kad sunku turtuoliui pateikti į dangaus karalystę. Yra ir turtingų žmonių, tapusių šventaisiais, tačiau jie nebuvo prisirišę prie turtų. Deja, dauguma turtuolių yra prisirišę, užsidarę. Ir dėl to jie nesupranta, kas yra Viešpaties puota. Jiems svarbiau tai, ką gali rankomis paliesti.“

Viešpaties reakcija ryžtinga, sakė popiežius. Jei pakviestieji nepriima kvietimo, tuomet jis į savo puotą kviečia visus iš eilės, gerus ir blogus. Visi kviečiami į Viešpaties puotą. Niekas negali sakyti: „Aš esu blogas žmogus, aš negaliu“. Kaip tik priešingai – pirmiausiai tau, nusidėjėliui, skirtas kvietimas. Popiežius priminė, kad kita proga, tiems, kas save laikė teisiais ir niekino kitus, Jėzus pasakė: muitininkai ir prostitutės pirma jūsų pateks į dangaus karalystę. Viešpats myli paniekintus žmonės, bet jis kviečia visus.

„Šiandien pagalvokime apie šį Viešpaties palyginimą. Koks mūsų gyvenimas? Ką aš renkuosi? Ar visada priimu Viešpaties kvietimą? O gal užsidarau su savo reikalais?  Prašykime Viešpatį malonės visada priimti jo kvietimą į mums keliamą puotą, neatmesti Viešpaties dosnumo.“ (JM / VaticanNews)

Tarp antradienio ryto Mišių koncelebrantų buvo vienas 96 metų kunigas šią dieną minintis šventimų 70-ąsias metines.
Tarp antradienio ryto Mišių koncelebrantų buvo vienas 96 metų kunigas šią dieną minintis šventimų 70-ąsias metines.
2019 lapkričio 05, 12:59
Skaityk viską >