Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija: melskimės už ganytojų ir Dievo tautos artumą

Penktadienio rytą Šv. Mortos namuose aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus prašė melstis už kunigus ir vyskupus.

Komentuodamas patarimus, kuriuos Mišių pirmajame skaitinyje šv. Paulius duoda savo mokiniui vyskupui Timotiejui (1 Tim 6, 3–12), popiežius Pranciškus kalbėjo apie svarbiausias savybes, kuriomis turėtų pasižymėti ganytojai ir tikinčiųjų bendruomenių vadovai – vyskupai ir kunigai.

Svarbiausias dalykas – artumas Dievui, malda, savo pašaukimo kaip dovanos suvokimas ir dėkingumas už Viešpaties suteiktą pašaukimo dovaną. Antras būtinas dalykas – tai pačių ganytojų ir kunigų artumas, tėviškas vyskupo santykis su kunigais, sūniškas kunigo santykis su vyskupu. Visi esame pašaukti mylėti Dievą ir artimą, o vyskupui artimiausi artimieji yra kunigai ir diakonai. „Liūdna, kai vyskupas užmiršta savo kunigus. Liūdna girdėti kunigų skundus: „Paskambinau vyskupui, nes man reikia su juo pasikalbėti, o sekretorė atsakė, kad vyskupas mane gali priimti tik po trijų mėnesių...“ Vyskupas turi jaustis artimas savo kunigams; sužinojęs, kad kunigas jam skambino, jis turi tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą dieną jam atskambinti. Kunigas turi teisę turėti tėvą“, – sakė popiežius, pridurdamas, kad tokio paties artumo reikia ir tarp kunigų. Kunigai turi būti vieni kitiems artimi, vieni kitus palaikyti. Jei velnias įsiskverbia tarp kunigų, pirmiausiai jis siekia juo supriešinti, suskaldyti vienybę.

Fundamentaliai svarbi vyskupų ir kunigų vienybė su visa Dievo tauta, tęsė Pranciškus. „Antrojo laiško Timotiejui pradžioje Paulius jį prašo neužmiršti savo motinos ir senelės, neužmiršti savo kilmės, aplinkos, iš kurios Viešpats jį pašaukė, neužmiršti savo tautos, neužmiršti šaknų. Dabar, kaip kunigas ir vyskupas, jis turi būti artimas Dievo tautai. Jei vyskupas atsiriboja nuo Dievo tautos, jei susigundo ideologijomis, kurios neturi nieko bendra su jo tarnyste, jis liaujasi būti tarnas, užmiršta dovaną, kuri jam be jokių nuopelnų buvo suteikta.“

Paminėjęs kunigų ir vyskupų pareigą mylėti Dievą ir žmones, popiežius pridūrė, kad lygiai taip pat ir visi Dievo tautos nariai privalo mylėti ganytojus. „Ar jūs meldžiatės už kunigus, už savo kleboną, vikarą? Ar tik juos kritikuojate? Reikia melstis už kunigus ir vyskupus, kad mes visi – popiežius  irgi yra vyskupas – sugebėtume sergėti gautą dovaną, kad liudydami artumą ją sergėtume ir niekados neišduotume.“ (JM / VaticanNews)

Popiežius: melskimės už ganytojų ir Dievo tautos artumą
2019 rugsėjo 20, 12:50
Skaityk viską >