Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje 

Ne veidmainystei – Viešpats neatpažįsta nugrimuotų sielų

Popiežius kvietė prašyti nuoseklumo malonės, nesirodyti vertingesniais negu esame ir neveidmainiauti, nes Viešpats neatpažįsta nugrimuotų sielų.

Popiežius Pranciškus penktadienio Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje komentavo pirmąjį skaitinį apie pasninką, atkreipdamas dėmesį į skirtumą tarp formalaus ir tikrojo pasninko, tarp tikrovės ir regimybės. Popiežius kvietė prašyti nuoseklumo malonės, nesirodyti vertingesniais negu esame ir neveidmainiauti, nes Viešpats neatpažįsta nugrimuotų sielų.

Krikščionys per pasninką, išmaldą ir maldą turėtų iš naujo atrasti gyvenimo paprastumą, ypač gavėnios metu. Krikščionys šiuo laikotarpiu kviečiami atgailauti, tačiau parodyti, kad tuo džiaugiasi, elgtis dosniai su kitais, ypač stokojančiais, tačiau tai daryti be triukšmo, kreiptis į dangiškąjį Tėvą, tačiau ne kitų akyse, ne taip, kad kiti už tai girtų.

„Tie, kurie nori pasirodyti, niekuomet nelaiko savęs nusidėjėliais, o atkreipus jų dėmesį į tai, kad ir jie nusidėjėliai, atsakys: „Taip, visi mes nusidėjėliai“: tokiu būdu jie viską reliatyvizuoja ir vėl tampa teisūs. Jie net pasistengia pasirodyti kaip šventieji paveikslėliuose, tačiau visa tai – regimybė. Kai yra toks skirtumas tarp tikrovės ir regimybės, Viešpats tai vadina veidmainyste“.

Visi esame gundomi veidmainyste. Laikotarpis iki Velykų suteikia proga pripažinti nenuoseklumus, nustatyti, kiek turime grimo sluoksnių, kuriais nuslepiame tikrovę. Popiežius primygtinai kalbėjo apie veidmainiavimą, temą, kuri buvo iškilusi ir per jaunimo Sinodą. Jaunimo nevilioja norintys pasirodyti, tokie, kurie elgiasi nenuosekliai; šitaip ypač moka veidmainiauti vadinamieji religijos žinovai. Tačiau Viešpats prašo nuoseklumo:

„Daugelis krikščionių, taip pat katalikų sakosi esą praktikuojantys katalikai, tačiau kaip jie išnaudoja žmones! Engia darbininkus! Vasaros pradžioje juos išsiunčia į namus, rudenį vėl samdo, kad šie neturėtų teisės į pensiją, neturėtų teisės žengti pirmyn. Ir daugelis sakosi esą katalikai, jie eina sekmadieniais į Mišias, tačiau šitaip elgiasi. Tai mirtina nuodėmė. Kiek daug jų pažemina savo darbininkus!“ – sielojosi popiežius.

Šventasis Tėvas paragino šiuo gavėnios laikotarpiu atrasti paprastumo grožį ir nesukurti skirtumo tarp tikrovės ir regimybės.

„Karštai prašyki Viešpatį ir nuolankiai gyvenki su tuo, ką gali. Tačiau nesigrimuok sielos, nes jei grimuosiesi sielą, Viešpats tavęs neatpažins. Prašykime Viešpaties malonės būti nuosekliais, nebūti išdidžiais, nesirodyti vertesniais nei esame. Šiuo gavėnios laikotarpiu prašykime šios malonės: nuoseklumo tarp formalumo ir tikrovės, tarp tikrovės ir regimybės“. (SAK / Vatican News)

Popiežius: Ne veidmainystei – Viešpats neatpažįsta nugrimuotų sielų
2019 kovo 08, 14:28
Skaityk viską >