Paieška

Vatican News
Popiežiaus ryto šv. Mišios Popiežiaus ryto šv. Mišios  (Vatican Media)

Ryto homilija: nepatogus klausimas

Pirmadienio ryto Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo skaitinį iš Pradžios knygos apie du Adomo ir Ievos vaikus, brolius Kainą ir Abelį, ir apie Dievo klausimą Kainui ir kiekvienam iš mūsų: „Kurgi tavo brolis?“

Pradžios knygos ketvirtasis skyrius pasakoja, jog Viešpats perspėja piktą ir Abeliui pavydintį Kainą: „Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė.  Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.

Tačiau, pasakojama Šventojo Rašto tekste, „Kainas tarė savo broliui Abeliui: „Išeikime į lauką...“ Pasiekus lauką, Kainas pakilo prieš savo brolį ir jį užmušė.  Tuomet Viešpats paklausė Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ – „Nežinau! Argi aš esu savo brolio sargas!?“ – jis atsakė.  O Viešpats jam tarė: „Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės!“

Dievas uždavė „nepatogų“ klausimą Kainui, o šis, pasak popiežiaus Pranciškaus, atsakė „kompromisiniu“ būdu, gindamasis: „Argi aš esu savo brolio sargas?“. Jis nusiplauna rankas.

Vienas iš pagrindinių Evangelijos principų yra visuotinė žmonių, to paties dangiškojo Tėvo vaikų, brolybė. Dar daugiau, Viešpats Jėzus susitapatina su visais tais, kurie dėl įvairių priežasčių kenčia ir yra atmetami. „Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“ (žr. Mt 25 sk.)

Ir šioje perspektyvoje, pasak popiežiaus Pranciškaus, Dievas mūsų nepatogiai klausia: „Kurgi tavo brolis?“. Labai dažnai mūsų atsakymas panašus į Kaino, abstraktus, kompromisinis, išsisukantis.

„Kur tavo brolis?“ „Nežinau“ „Bet tavo brolis alkanas?“ „Taip, taip, tačiau tikrai pietauja Caritas valgykloje parapijoje, ten tikrai gali gauti pavalgyti“ – ir taip atsakydami, anot popiežiaus, jaučiame, kad „išgelbėjame kailį“.

„O kitas brolis serga... Turbūt yra ligoninėje?” „O ligoninėje yra vietų, ar netrūksta vaistų?“ – „Bet čia jo reikalai, aš negaliu į juos kištis, jo šeimos nariai pasirūpins vaistais“. (...) „O kur kitas tavo brolis, kalinys?“ – „Ak, jis gauna tai, ko nusipelnė. Padarė ir dabar tegu susimoka. Nusibodo nusikaltėliai“. (...) „O kur dar vienas tavo brolis, dirbantis nelegaliai, be garantijų, be atostogų?“ – „Ak, šiandien trūksta darbo, kiekvienas čiumpa tai, ką gali“.

Mes, pažymėjo popiežius, turime daug žodžių ir būdų nusikratyti atsakomybės, nusiplauti rankas, pateikti kompromisinį atsakymą, nematyti problemos, pabėgti nuo jos, nepaliesti jos. Bet Dievas mūsų toliau klausia: „Kur tavo brolis?“. Jis klausia, ar mūsų širdyje yra vietos broliui?  Jei nėra, prie mūsų durų tykanti nuodėmė gali įžengti ir mus sunaikinti. 

Tai primena kitą garsų klausimą, kuri Dievas uždavė Adomui, iš gėdos ir baimės pasislėpusiam po nuodėmės: „Adomai, kur esi?“.

„Kur tavo brolis? Kur esi? Kokiame pasaulyje gyveni, kad nematai šių dalykų, kančių, skausmų? Kur tavo brolis? Kur esi? Nesislėpkime nuo realybės. Atsakykime atvirai ir sąžiningai, netgi su džiaugsmu, į šiuos du Viešpaties klausimus“, – ragino Šventasis Tėvas pirmadienio ryto Mišių homilijoje. (RK / Vatican News)

Ryto Mišiose dalyvavo Kardinolų tarybos nariai
2019 vasario 18, 12:43
Skaityk viską >