Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje   (Vatican Media)

Popiežius: kaip suprasti ar įkvėpimas tikrai iš Dievo?

Nebūtina kreiptis į popiežių ar vyskupą, kad paaiškėtų, ar tai, ką jaučiu, yra gera? Daug kitų tai sugebančių žmonių – kunigų, vienuolių, pasauliečių – gali padėti suprasti, kas vysta mano dvasioje, kad nesuklysčiau.

Krikščionio gyvenimas tampa konkretus Jėzuje Kristuje ir meilėje, bet taip pat kovoje, nes visuomet kyla minčių ir atsiranda netikrų pranašų, kurie siūlo „sušvelnintą“ Kristų, sąlyginį, kurias nelabai kūniškas ir kuriame nedaug artimo meilės. Mes gi turim tikėti į įsikūnijusį Kristų ir konkrečią meilę. Todėl reikia tikėti į konkrečią meilę ir vertinti pagal didžiąją įsikūnijimo ir konkrečios meilės tiesą, kad suprastume, ar įkvėpimas tikrai yra iš Dievo, kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje.

Į pasaulį atėjo daug netikrų pranašų. Velnias visuomet siekia atitolinti mus nuo Jėzaus, nuo buvimo Jėzuje. Todėl reikia dvasinio budrumo. Pasak Šventojo Tėvo, kasvakar reikia, ne tik atlikti sąžinės sąskaitą, bet ir paskirti keletą minučių – dvi, tris, penkias minutes – kad ištirtume, ką pajutome savo širdyje, peržvelgti įkvėptas mintis ir galbūt Viešpaties „kvailystes“. Nes kartais Šventoji Dvasia mus verčia rinktis „kvailystes“, tačiau „didžiąsias Dievo kvailystes“.

Kas man galėtų padėti tai atpažinti? Padėti gali Dievo tauta, Bažnyčia, Bažnyčios vienbalsiškumas, charizmą turintys brolis ar sesuo. Todėl krikščioniui labai svarbus dvasinis pasitarimas su dvasinių reikalų autoritetais. Nebūtina kreiptis į popiežių ar vyskupą, kad paaiškėtų, ar tai, ką jaučiu, yra gera? Daug kitų tai sugebančių žmonių – kunigų, vienuolių, pasauliečių – gali padėti suprasti, kas vysta mano dvasioje, kad nesuklysčiau. Taip turėjo daryti Jėzus savo gyvenimo pradžioje, kai velnias jį gundė dykumoje ir pasiūlė tris dalykus, kurie nebuvo pagal Dievo dvasią. Jis atstūmė velnią Dievo Žodžiu. Jeigu tai įvyko Jėzui, taip pat vyksta ir mums). Taip pat mums! Tačiau nebijokite, sakė popiežius Pranciškus.

Kalbėdamas homilijoje apie Viešpaties „kvailystes“, „didžiąsias Dievo kvailystes“, popiežius Mišių dalyviams paminėjo kelis konkrečius pavyzdžius.

Kartais Šventoji Dvasia verčia rinktis „kvailystes“, tačiau „didžiąsias Dievo kvailystes“, pavyzdžiui, šiose Mišiose dalyvauja vyras, kuris jau daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų išvyko iš Italijos, kad kaip misionierius tarnautų raupsuotiesiems Brazilijoje. Arba šv. Pranciška Calabrini, migrantų apaštalė Amerikoje, kuri nuolat keliaudavo, kad padėtų migrantams. Todėl reikia ne bijoti, o atpažinti, sakė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Dievo įsakymai yra konkretumas
2019 sausio 07, 12:49
Skaityk viską >