Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje 

Popiežiaus homilija. Krikščionis – tas, kuris seka palaiminimais

Kartais mes manome, kad esme geri katalikai, bet negyvename kaip geri krikščionys. Krikščionis – tai tas, kuris seka Kristaus palaiminimais, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje.

Šios dienos Evangelijoje girdime Jėzaus palyginimą apie jauną vyną, kurį reikia pilti į naujus vynmaišius. Dievas mums dovanoją savo Žodį – jauną vyną, dėl to mes turime būti kaip nauji vynamaišiai, turime atnaujinti savo gyvenimą, savo elgseną, turime gyventi taip, kaip Jėzus mus moko savo palaiminimais.

Kad geriau suprastume, koks turėtų būti gyvenimas pagal palaiminimus, popiežius pasiūlė pasvarstyti apie su palaiminimais nesuderinamas laikysenas – kitų kaltinimą, supasaulėjimą, egoizmą.

„Kaltinimai. Tai gyvenimo stilius tų tikinčiųjų, kurie vis kaltina kitus, gyvena vis ieškodami kaltų: „Taip elgtis negalima...  Taip nedera... Tas žmogus – blogas katalikas...“ Pasak jų, kiti visada neteisūs. Tai apsišaukėlių teisėjų stilius. Jie visada kaltina kitus, nesuvokdami, kad kaltinti kitus – tai velnio darbas. Biblija velnią vadina „Didžiuoju kaltintoju“, vis ieškančiu progos, kad mus apkaltintų.“ Tokią laikysena matome šiandien tarp mūsų; panašiai buvo ir Jėzaus laikais. Neveltui jis sakė: „Kodėl tu matai krislą brolio akyje, o nematai rąsto savo akyje?“ arba „Kas be nuodėmės, pirmas tesviedžia akmenį“.

Lygiai taip pat nekrikščioniška, nesuderinama su Kristaus palaiminimais yra gyventi supasaulėjus, pagal pasaulio dvasią. Taip gyvena tie katalikai, kurie lūpomis kalba Tikėjimo išpažinimą, o gyvenime yra išdidūs, tuščiagarbiai, prisirišę prie pinigų. „Viešpats tau padovanojo naujo vyno, o tu nepakeitei vynmaišių, neatnaujinai savo gyvenimo. Vergavimas pasaulio dvasiai, supasaulėjimas pražudo labai daug žmonių. Geri žmonės susigundo tuštybe, tampa išdidūs, ima trokšti, kad kiti juos matytų. Nelieka jų gyvenime nuolankumo, o juk nuolankumas –  tai neatskiriama krikščioniškojo stiliaus dalis. Turime iš Jėzaus, iš Švenčiausiosios Mergelės, iš šv. Juozapo mokytis nuolankumo.“

Dar vienas su Kristaus mokymu nesuderinamas, bet mūsų gyvenime dažnas dalykas, pasak popiežiaus, yra egoizmas, dėmesys tik sau ir abejingumas kitiems. Koks gi tu krikščionis, jei tau nerūpi kitų žmonių bėdos, juos slegiančios ligos, karai?!

Tad koks turi būti tikro krikščionio gyvenimo stilius? „Krikščioniškasis stilius – tai palaiminimai: romumas, nuolankumas, kantrybė, teisingumo troškimas, sugebėjimas pakelti persekiojimus, kitų nekaltinimas... Toks yra tikrasis krikščioniškasis stilius, tokia yra krikščioniškoji dvasia. Jei tu nori būti geras krikščionis, jei nenori kaltinti kitų, jei nenori būti supasaulėjęs, jei nenori būti egoistas – pasiskaityk palaiminimus. Ten rasi tikrą krikščioniškąjį stilių. Palaiminimai – tai nauji vynmaišiai, tai kelias, kuriuo turime eiti. Kas nori būti geras krikščionis, turi ne tik širdyje kalbėti Tikėjimo išpažinimą, bet ir „Tėve mūsų“, – sakė Pranciškus. (JM / VaticanNews)

Krikščionis gyvena palaiminimų „stiliumi“
2019 sausio 21, 12:36
Skaityk viską >