Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija: „Stiprink, Viešpatie, mano silpną tikėjimą!“

Karštai melskime Dievą, kad stiprintų mūsų tikėjimą jo Sūnaus tapimo žmogumi slėpiniu, kurį jau netrukus švęsime per Kalėdas, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje.

Šios dienos Evangelijoje kalbama apie paralyžiuotojo pagydymą. Jėzus padarė stebuklą, nes matė žmonių tikėjimą (plg. Lk 5, 20). Pradėdamas homiliją popiežius priminė, kad tikėjimo malonės prašymas skamba ir pirmadienio Mišių pradžios maldoje: „Mūsų maldos ir prašymai tepakyla, Dieve, į tavo akivaizdą! Pažadink mūsų širdyse troškimą tau tarnauti ir tyra dvasia švęsti žmogumi tapusio vienatinio tavo Sūnaus paslaptį.“

„Paprašėme malonės tikėti žmogumi tapusio Dievo slėpiniu. Šios dienos Evangelijoje  matome, kaip žmonių tikėjimas paliečia Viešpaties širdį. Savo mokyme Viešpats labai dažnai kalba apie tikėjimo svarbą. „Matydamas tikėjimą“ – šiuos žodžius ką tik girdėjome Evangelijoje. Jėzus matė tų žmonių tikėjimą. Iš tiesų reikėjo nemenkos drąsos. Jie praardė stogą ir nuleido sergantįjį su neštuvais į patalpą, kurioje buvo Jėzus. Šitie drąsūs, ryžtingi žmonės tikėjo. Jie tvirtai tikėjo, kad Jėzus gali pagydyti paralyžiuotąjį.“

„Šiandien mes prašome malonės šią antrąją advento savaitę ruoštis su tikėjimu švęsti Kalėdas. Visi gerai žinome, kad nors Kalėdos yra tikėjimo šventė, dažnai jos švenčiamos supasaulėjusia dvasia, pagoniškai. Viešpats nori, kad švęstume Kalėdas su tikėjimu. Dėl to mes prašome jį tikėjimo malonės, suprasdami, kad nelengva išsaugoti tikėjimą, nelengva jį apginti, nelengva tikėti“.

Pirmadienio Mišių Evangelijoje sakoma, kad Jėzus pagydė paralyžiuotąjį, nes matė žmonių tikėjimą. Dar labiau tikėjimas Jėzumi pabrėžtas Jono Evangelijos devintajame skyriuje, kuriame kalbama apie neregio pagydymo stebuklą. Popiežius paprašė šiomis advento dienomis surasti laiko ir atsiversti tą Evangelijos puslapį.

„Mums išeis į gera, jei šiandien, rytoj, visą savaitę, atsiversime Jono Evangelijos devintąjį skyrių ir paskaitysime tą nuostabų pasakojimą apie nuo gimimo aklo jaunuolio pagydymą ir kartu su juo išpažinsime tikėjimą: tikiu, Viešpatie! Tu vis stiprink mano silpną tikėjimą. Gink mano tikėjimą nuo pasaulio dvasios, nuo prietarų, nuo visko, kas tikėjimui kenkia. Gink mano tikėjimą, kad netaptų tik teologine ar moraline teorija. Padėk man tikėti, Viešpatie!“  (JM / VaticanNews)

Popiežiaus homilija: švęskime Kalėdas su tikėjimu
2018 gruodžio 10, 13:28
Skaityk viską >