Paieška

Popiežiaus Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežiaus Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje   (Vatican Media)

Popiežius: Bažnyčia auga tyloje, be sensacingumo

Ketvirtadienio rytą popiežius aukojo šv. Mišias ir pasakė homiliją Šv. Mortos namų koplyčioje. Komentuodamas Luko Evangelijos skaitinio žodžius Šventasis Tėvas priminė, kad Bažnyčia apsireiškia Eucharistijoje ir geruose darbuose.

Bažnyčia auga paprastume, tyloje, šlovinime, eucharistinėje aukoje, broliškoje bendruomenėje, kurioje visi myli vienas kita ir viens kitam „nelupa kailio“. Popiežius patikino, kad Dievo Karalystė nėra „sensacinga“ – ji auga tyloje.

Bažnyčia apsireiškia Eucharistijoje ir geruose darbuose, nors tai nėra netikėta žinia. Kristaus sužadėtinė tylaus būdo, ji neša vaisių „be triukšmo“, nepučia trimitų, kaip fariziejai.

Viešpats papasakojo, kaip Bažnyčia auga, sėjėjo palyginimu. Sėjėjas sėja ir sėkla auga dieną, naktį. Dievas užaugina, vaisiai pasimato vėliau. Tačiau štai kas svarbu: Bažnyčia auga tyloje, nepastebimai; tai bažnytinis stilius. Kaip Bažnyčia apsireiškia? Per gerų darbų vaisius, kad žmonės matytų ir garbintų Tėvą, kuris yra danguje, sako Jėzus, ir per pašventinimą: Viešpaties šlovinimą ir auką, t.y. Eucharistijoje. Čia apsireiškia Bažnyčia: Eucharistijoje ir geruose darbuose.

Bažnyčia auga per liudijimą, maldą, Šventosios Dvasios patrauklumą, kuris yra vidinis, o ne per įvykius. Žinoma, įvykiai taip pat padeda, tačiau Bažnyčios tikrasis augimas, t. y. kai atnešama vaisių, vyksta tyloje, nepastebimai, per geruosius darbus ir Viešpaties Velykų šventimą, Dievo šlovinimą.

Viešpats mums padeda, kad nenupultume gundymo suvilioti. „Norėtume, kad būtų labiau pastebima, ką galime padaryti, kad būtų pastebima?“. Šitaip eilinį kartą virstam „įvykių Bažnyčia“, kuri nesugeba augti tyloje, gerais darbais, nepastebimai.

Popiežius priminė, kad pasaulyje, kuriame per dažnai pasiduodama „sensacingumo“, „pasaulietiškumo“, „pastebimumo“ pagundai, ir Jėzus buvo gundomas „sukelti sensaciją“: „Kam tiek daug laiko skirti išganymui? Padaryk stebuklą. Šok nuo šventyklos ir visi subėgs ir įtikės tave“. Tačiau jis pasirinko „mokymo, maldos, gerųjų darbų kelią, kryžiaus ir kančios kelią“.

Kryžius ir kančia. Bažnyčia taip pat auga kankinių krauju, vyrų ir moterų, kurie aukoja savo gyvybę. Daugybė tai daro ir šiandien. Tačiau įdomu: jie – „jokia naujiena“. Pasaulis tai slepia. Pasaulio dvasia nepakenčia kankinystės, ją paslepia. (SAK / Vatican News)

Bažnyčia apsireiškia Eucharistijoje ir geruose darbuose
2018 lapkričio 15, 13:07
Skaityk viską >