Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Kas man yra Jėzus Kristus?

Jėzus Kristus yra „Tėvo Sūnus“, „Pasaulio Išganytojas“ – be didesnio vargo kartojame Tikėjimo išpažinimo žodžius, tačiau kur kas sunkiau atsakyti į klausimą: „Kas tau yra Jėzus Kristus?“

Sutrinkame išgirdę tokį mums asmeniškai skirtą klausimą, – sakė popiežius ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Žinome, kad išmokto atsakymo nepakaks, kad reikia pažvelgti sau į širdį, kad į šį klausimą įmanoma atsakyti tik pasirėmus asmenine bendravimo su Jėzumi patirtimi.

Šios dienos pirmajame skaitinyje iš Laiško efeziečiams matome, kaip labai šv. Pauliui rūpi perduoti žinią apie susitikimą su Jėzumi. Jis Jėzų pažįsta ne iš teologijos studijų, bet iš asmeninio susitikimo patirties, kai prie Damasko vartų jis parbloškė Paulių ant žemės ir prabilo jam tiesiai į širdį.

„Paulius nori, kad mes, krikščionys, būtume įsitikinę tuo, kuo jis buvo įsitikinęs. Jei mes jo paklaustume: „Pauliau, kas tau yra Kristus?“, jis mums atsakytų, remdamasis savo asmenine patirtimi: „Kristus iš meilės pasiaukojo už mane“. Paulius įsitikinęs, kad Kristus už jį sumokėjo. Paulius nori, kad krikščionys – šiuo atveju Efezo krikščionys – irgi sakytų: „Kristus iš meilės už mane pasiaukojo“. Ne tik sakytų, bet būtų tuo įsitikinę“. Paulius trokšta, kad Kristus gyventų krikščionių širdyse, kad krikščionys suvoktų, koks yra visokį žinojimą pranokstančios Kristaus meilės „plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis“.

Ką daryti, kad ir mes galėtume pasiekti tokį Kristaus meilės pažinimo laipsnį? Pasak popiežiaus, turime ne tik kartoti Tikėjimo išpažinimo žodžius, bet visų pirma įsisąmoninti ir prisipažinti, kad esame nusidėjėliai; turime ne tik per išpažintį išvardyti savo nuodėmes, bet suvokti, kad pati mūsų prigimtis yra nuodėminga, sužeista, kad jai reikia Dievo meilės ir Jėzaus Kristaus aukos. Tik po to galime melsti: „Viešpatie, leisk tave pažinti“.

„Paulius sako: „Jis gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome“. Jis tai gali. Mes turime to prašyti. Melskime: „Viešpatie, leisk tave pažinti. Padėk man, kad apie tave kalbėčiau ne kaip papūga, bet žodžiais, gimusiais iš mano asmeninės patirties. Padėk, kad būčiau įsitikinęs, kaip Paulius, kad tu iš meilės už mane pasiaukojai“. Tokia turi būti mūsų jėga. Toks turi būti mūsų liudijimas. Daug žmonių save vadina krikščionimis, tačiau tai tik žodžiai, o ne tikrasis šventumas. Tikrasis šventumas – tai liudyti gyvenimu viską, ko Jėzus mus išmokė, ką pasėjo mūsų širdyse“.

Baigdamas homiliją, popiežius pakartojo: „Pirmasis žingsnis – pažinti save, suvokti, kad esame nusidėjėliai. Be tokio savęs pažinimo, be tokio prisipažinimo, be suvokimo, kad esame nusidėjėliai, toli nenueisime. Antrasis žingsnis – malda, kad Viešpats savo galia mums atskleistų Jėzaus slėpinį, kad leistų mums pažinti ugnį, kurią jis atnešė į pasaulį. Kiekvieną dieną, suradę valandėlę, kartokime: „Viešpatie, leisk man tave pažinti; padėk man pažinti save“. Ir šitaip eiti pirmyn“. (JM / VaticanNews)

Kas man Jėzus Kristus?
2018 spalio 25, 14:51
Skaityk viską >