Paieška

Rugsėjo 4 dienos šv. Mišios Rugsėjo 4 dienos šv. Mišios  (� Vatican Media)

Popiežiaus homilija: sąžinės ištyrimas – dvasinės kovos ginklas

Rugsėjo 4 dienos ryto šv. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus, komentuodamas dienos skaitinius, kalbėjo apie tai, kad žmogaus širdyje vyksta kasdienė kova tarp dviejų „dvasių“, dviejų nusiteikimų – pasaulio ir Dievo. „Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo Dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet Dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota“, rašoma apaštalo Pauliaus laiške korintiečiams (žr. 1 Kor 2 sk.).

Tad, primena popiežius, žmogus vien savo jėgomis nesupranta Dievo Dvasios dalykų, jam reikia jos pagalbos.

„Yra dvi dvasios, du būdai mąstyti, jausti, veikti: vienas mane artina prie Dievo Dvasios, o kitas prie pasaulio dvasios. Tai kartojasi mūsų gyvenime: kiekvienas turime šias dvi, galima pasakyti, „dvasias“, - kalbėjo popiežius Pranciškus. – Dievo Dvasia mus kreipia link gerų darbų, link gailestingumo, broliškumo, Dievo garbinimo, Jėzaus pažinimo, link gerų artimo meilės darbų atlikimo ir maldos, link to. O kita, pasaulio dvasia mus kreipia link tuštybės, puikybės, apsiribojimo savimi, apkalbų: tai visai kitas kelias. Mūsų širdis, kaip sakė vienas šventasis yra „mūšio laukas“, karo laukas, kuriame šios dvi dvasios kovoja“.

Mūsų širdis yra “mūšio laukas”

„Tai paprasta, - tęsė Šventasis Tėvas, - gavome didelę dovaną, Dievo Dvasią, bet esame trapūs, esame nusidėjėliai ir esame gundomi šio pasaulio dvasios. Tačiau šiose dvasinėse grumtynėse, šiame dvasios kare turime laimėti, kaip ir Jėzus“.

Vienas iš būdų yra vakaro sąžinės sąskaita, peržvelgiant prabėgusią dieną, patikrinant ar pavyko sekti Dievo Sūnumi ar, priešingai, laimėjo tuštybė ir puikybė, pasiryžtant kitą dieną palikti daugiau vietos Dievo dvasiai, nuvejant pasaulio dvasią. Pasak popiežiaus, svarbu „pažinti kas dedasi širdyje. Jei to nesiekiame, jei nežinome, kas dedasi mūsų širdyje, tada, tai ne aš sakau, tai sako Biblija, esame, kaip nieko nesuprantantys gyvuliai, kurie vadovaujasi instinktu. Tačiau mes nesame gyvuliai, esame Dievo vaikai, pakrikštyti Šventosios Dvasios dovana. Todėl svarbu suprasti tai, kas šiandien įvyko mano širdyje. Viešpats teišmoko mus visada atlikti, kiekvieną dieną, sąžinės ištyrimą“. (RK / Vatican News)

2018 rugsėjo 04, 12:57
Skaityk viską >