Paieška

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Išpažinti savo kaltes, o ne kaltinti kitus

Jei mes rimtai priimame išganymą, kurį Jėzus mums dovanoja, turime keistis, atsinaujinti. Tikras atsinaujinimas tai ne grimas, ne kosmetika, bet atsivertimas, kuris prasideda tuomet, kai suvokiame ir išpažįstame, kad esame nusidėjėliai.

Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas šios dienos Evangeliją apie stebuklingą žūklę Genezareto ežere ir pirmųjų apaštalų pašaukimą. Kviečiamas sekti paskui Jėzų, Simonas Petras išpažįsta: „Aš – nusidėjėlis“.

“Tai ir yra pirmasis žingsnis, einant mokinystės keliu, norint būti Jėzaus mokiniu, - išpažinti savo kaltumą: „Esu nusidėjėlis“. Toks buvo Petro pirmas žingsnis, tokį pirmą žingsnį turime žengti ir mes, jei norime, kad mūsų dvasinis gyvenimas nestovėtų vietoje, jei norime gyventi su Jėzumi, tarnauti Jėzui, sekti Jėzumi. Turime išpažinti savo kaltę, apkaltinti pačius save. Be tokio savęs apkaltinimo neįmanoma eiti krikščioniško gyvenimo keliu“.

Popiežius pridūrė, jog yra rizika, kad mes apsiribosime tik labai bendru išpažinimu, kad esme paprasti silpni žmonės. Mes sakome „esu nusidėjėlis“, šiam išpažinimui suteikdami tokią pačią reikšmę, kokią suteikiame žodžiams: „esu žmogus, kaip visi“.  Tačiau to negana. Turime aiškiai ir nuoširdžiai suvokti savo menkumą. Turime jausti gėdą dėl savo nuodėmių. Negana tik pasakyti žodžiais, bet turime tai jausti širdyje. Ir svarbiausia, pridūrė popiežius, niekada nekaltinkime kitų.

„Yra žmonių, kurie visą laiką apkalba, kaltina kitus, o niekada negalvoja apie save. Net kai eina išpažinties, jie išpažįsta nuodėmes kaip papūgos: „Lia, lia, lia... padariau tą, padariau aną...“ Bet ar tu širdyje suvoki ką esi padaręs? Dažnai, deja, ne. Tokia išpažintis iš tiesų tai tik kosmetika, tik grimas, tik pasigražinimas. Tavo širdies tai nepalietė,  nes tavo širdyje nebuvo vietos tikram išpažinimui, tu nesugebėjai apkaltinti savęs“.

„Jei žmogus, krikščionis, nesugeba apkaltinti savęs, tuomet jis kaltina kitus, apkalba kitus, kišasi į kitų žmonių gyvenimą. Tai blogas ženklas. Ar ir aš taip elgiuosi? Paklauskime kiekvienas savęs širdyje. Prašykime Viešpatį malonės nustebti Jo akivaizdoje, pasijusti nusidėjėliais taip konkrečiai kaip Petras ir kartu su juo tarti: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpaties, nes aš – nusidėjėlis“. (JM / VaticanNews)

Popiežius: nekaltinkime kitų
2018 rugsėjo 06, 12:32
Skaityk viską >